You are here

Description

Wimmertingen ligt in de zandleemstreek, het overgangsgebied tussen de Kempen in het noorden en vochtig Haspengouw in het zuiden. Het is sinds 1977 een deelgemeente van Hasselt. Wimmertingen werd voor het eerst vermeld in 1191. De eerste geestelijken vestigden zich toen op het domein Wimmertingen en later op het hoger gelegen Henegauw.

In 1243 werd Wimmertingen vermeld als Wembertingen. Etymologen verklaren het als ‘domein van de lieden van de Wembert of Winnebert’. In 1421 vond men het dorp in de archiefstukken terug als Wemertingen, in 1453 als Wymbertingen. Pas rond 1500 kreeg het zijn huidige naam.

Wimmertingen werd in 1361 vermeld als leen van Gerard II van Heers, leenman van de graaf van Loon en bleef dat tot in 1744. Na een kortstondige afhankelijkheid (1744-57) van de Luikse Sint-Laurentiusabdij, ressorteerde het van 1757 tot aan de Franse Revolutie onder de Maaslandse baronie Stokkem.

Centraal in Wimmertingen ligt de Luikersteenweg. Die was reeds in 1300 een druk bereden weg. In de 18de eeuw was het niet voor niets de eerste met kasseien bedekte openbare weg van het graafschap Loon.

Van 1650 tot 1910 steeg het aantal inwoners van 70 naar 170. Tot aan het eind van de 19de eeuw bleef Wimmertingen een Haspengouws landbouwdorpje met amper enkele tientallen boerderijtjes, overwegend in stijl- en regelwerk. Een groot aantal hiervan bleven geheel of gedeeltelijk bewaard. Na de Tweede Wereldoorlog manifesteerde zich een geleidelijke verdichting van de lintbebouwing langs de Luikersteenweg en de Wimmertingenstraat.

Wimmertingen telt nu een kleine 300 inwoners.

Uit: Wandelen in Wimmertingen (2006)

Referenties

In 1243 vermeld als Wembertingen (Oudgermaans Wembert - ingen, bij de lieden van Wembert of Winnibert);...
pp. 20-21 In een charter van 7 mei 1243 wordt de naam van de gemeente gespeld als Wembertingen. Paus...
p. 21 Het wapen van de gemeente werd ontleend aan het persoonlijk wapen van de laatste landheer van de...
pp. 28-29 BRANDPREVENTIEVE MAATREGELEN IN HET JAAR 1841 In een landelijke gemeente als Wimmertingen,...
pp. 22-25 DE OUDE HEERLIJKHEID WIMMERTINGEN TIJDENS HET ANCIEN REGIME Wimmertingen was een Loonse...
pp. 25-27 JUSTITIE IN DE HEERLIJKHEID WIMMERTINGEN Zoals in alle landheerlijkheden was ook in...
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Niklaas Wimmertingen (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Niklaas Wimmertingen (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Wandelen in Wimmertingen (2006)
Titel: 

Wandelen in Wimmertingen (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 
Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)
Titel: 

Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...