You are here

Description

Tot het einde van de jaren 1930 was Godsheide een aaneengesloten gehucht van Hasselt, dat zich uitstrekte van de Borggravevijvers tot de Pietelbeekstraat en van de Bosstraat tot aan de Bokrijkse Heide. Op de schets Godsheide in de jaren 1930 is duidelijk zichtbaar dat Godsheide een eenheid vormde: de huidige Kiezelstraat en Kleinstraat kenden hun vervolg in de Zandstraat en de Berenbroekstraat. In de loop der jaren viel Godsheide uiteen in drie delen: het centrum, wijk Malpertuus en wijk Wolske. (...)

In het zuidwesten van Godsheide werd in de naoorlogse tijd het gehucht Wolske afgesneden. Dat gebeurde door de aanleg van de Gouverneur Verwilghensingel en de Universiteitslaan. Het sluipverkeer door Wolske, dat de opening en de uitbreiding van Kinepolis in 1990 met zich mee dreigde te brengen, werd tijdig door solidaire actie voorkomen. Ook in deze wijk ontwikkelde zich een buurtleven met de Kiezelfeesten in september. Sinds 2010 is het voormalige schakelhuis P.L.E.D. in de Kiezelstraat opengesteld voor muziek en cultuur. (...)

Op de Ferrariskaarten uit de achttiende eeuw wordt Wolske Waeterstraat genoemd. Toch is Wol(f)ske een oude naam: rond 1350 was er een gelijknamige hoeve curtem supra Dimeram dictam Wolfke. Ook daarna duikt de naam regelmatig op: in 1478 bonder lants te Wolfscher, in 1487 te Wolfscherre, in 1763 een winninghe de Houff genaemt gelegen op de Wolfskestraet; een stuck ackerland op het Wolfkensvelt ende op de boschstraete en in 1844 Wolskestraet.

Het is onduidelijk waar die naam vandaan komt. Er wordt gesuggereerd dat het te maken heeft met wolven die soms opdoken aan de rand van de stad. Wie ze wist te vangen, kreeg daar een beloning voor.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 4, 5, 7.

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...