You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1961

Description

“MARIA KONINGIN”

De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en volken, koningin van hemel en aarde, van ruimte, tijd en eeuwigheid. De processie was een contemplatief beleven van Maria’s Koninklijke volmaaktheid.

DEEL 1:

- De roede van Jesse bloeit: de klemtoon wordt gelegd op de Koninklijke waardigheid.

- Tot koningen verkoren voor de tijd: de mens is nog niet geschapen, maar de vrouw, die de kop van de slang verpletteren zal, bestaat reeds in Gods oneindige kennis en barmhartigheid.

- Maria van koninklijk geslacht: uit het zaad van Abraham, uit de stam van Juda, uit het geslacht van David.

DEEL 2:

- Koningin onbevlekt ontvangen: Maria is koningin der maagden.

- Koningin door de boodschap: Maria is koningin van de profeten die de hemelse boodschap voorzegden.

- Koningin in haar bruiloft met Jozef

- Koningin bij het koningenbezoek

- Koningin bij het wonder van Kana

- Koningin door het triomfante kruis

- Koningin door de Paaszegen

- Koningin in het Pinksteruur

- Koningin gekroond in de hemel

DEEL 3:

- Boodschap van het koningschap: het evangelie en het licht van het geloof worden over de wereld uitgedragen.

- Ephese juicht: moeder Gods, koningin. Het vroege Oosten legt de grondslag voor het koningschap van Maria. Het concilie van Ephese roept Haar uit tot Moeder van God.

- Rome smeekt: koningin, toevlucht

- Koningin der ridders bij de eerste kruistocht

- Koningin der kloosterorden: zij hebben zich aan God gewijd, maar betrekken in hun ideaal Gods Moeder, die zij als hun koningin erkennen, en die ze, iedere orde naar eigen opvatting, als zodanig in beeld gebracht hebben.

- Koningin der gemeentenaren

- Koningin van de H. Rozenkrans

- Koningin aan wie vorst en land zich wijden

- Koningin, gekroond in haar beelden

- Instelling van haar Koninginnefeest

- Koningin van toekomst en heelal

DEEL 4: Eeuwige koningin van de hemel

Dit wil een poging zijn om samen met de Ziener van Patmos een schuchtere blik in de hemel te werpen. Engelen en heiligen zingen de lof van de eeuwige Drie-eenheid en van Maria, Zijn tot koningen gekroonde Dochter, Moeder en Bruid.

DEEL 5: Koningin van Hasselt: O.L.V. Virga Jesse

Dit is het sluitstuk, evenals de opening van de praalstoet, voorbehouden aan Haar die aanleiding en middelpunt van de feestelijkheden is. Hier moet geen andere betekenis gezocht worden, alleen een hulde.

Referenties

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)
Titel: 

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)

Jaar van uitgave: 
1961

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...