You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1968

Description

“MARIA MOEDER”

De Virga Jesseommegang van 1968 heeft een veel diepere betekenis dan het in stand houden van een eeuwenoude traditie: geen folklore, geen losstaande uiting van Mariadevotie op basis van louter emotionele verering, maar een diep religieus en hoogstaand artistiek gebeuren, een grootse culturele manifestatie op godsdienstige basis, alles in een postconciliaire geest en eigentijdse vormgeving. Een massapredicatie in kleur en klank met een vernieuwde, maar vooral met een meer bewuste visie op de eeuwige waarheden.

Moeder Maria is het hoofdthema van deze ommegang: Moeder van God, Moeder van de Verlosser en Moeder van de Kerk.

GROEP 1: OPENING

Afkondiging en inleiding tot een idee: Genade en Fiat zullen gestalte krijgen in Maria.

GROEP 2: DE MESSIAS WORDT VERWACHT

De voorzegging van Isaïas: “De twijg van Jesse zal bloeien” staat centraal in heel de oud testamentaire verwachting.

Een planetair stelsel wordt gedragen door jongens en meisjes in futuristische klederdracht, die het harde en het koude van onze moderne wereld willen onderlijnen.

GROEP 3: DE VERLOVING

Maria en Jozef, het verloofde paar. Maria draagt hier voor de laatste maal de ketting met de davidster.

GROEP 4: DE BOODSCHAP

Een vlammengroep drukt uit hoe Gods liefdevolle tegenwoordigheid in Maria haar vervult als met een brandend vuur.

Het Christendom dat Maria ons voorleefde, bestaat uit drie verschillende, maar toch gelijktijdige stadia: de mens aanvaardt Christus in heel zijn persoon, de christen leeft in overeenstemming met deze aanvaarding en de christen moet hierbij zijn Christendom beleven in functie van de gemeenschap.

GROEP 5: HET BEZOEK VAN MARIA AAN ELISABETH

Van uit Maria verspreidt de vreugdekreet van het Magnificat zich over de hele wereld.

GROEP 6: HET HUWELIJK VAN MARIA EN JOZEF

Jozef gaat naar zijn bruid toe. Ze staat op, terwijl hij haar sluier oplicht. Dan volgt de begroeting.

GROEP 7: DE GEBOORTE VAN JEZUS

Jezus wordt geboren, en in gouden doeken gewikkeld, kleur van de godheid. Er zal pas vrede zijn wanneer alle mensen hun blik richten naar hetzelfde licht: Christus.

GROEP 8: DE OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL

Maria ervaart voor het eerst dat haar uitzonderlijk moederschap met lijden gepaard zal gaan, maar ze aanvaardt dit.

GROEP 9: DE TERUGVINDING VAN DE KNAAP JEZUS

Jezus heeft een gesprek met de Schriftgeleerden. Zijn ouders vinden Hem in de tempel. Hierop volgt het pijnlijke gesprek tussen Jezus en Maria, die het niet begrijpt, maar iets van mysterie begint te voelen, en de eerste kloof aanvaardt.

GROEP 10: HET WIJNWONDER TE KANA

Wanneer Christus op de bruiloft verschijnt, krijgt elk leven zin en kleur.

GROEP 11: GROEP VAN HET GELOOF

Hulde aan het geloof van Maria, en een smeekbede om dat geloof te evenaren.

GROEP 12: DE KRUISDOOD EN DE VERRIJZENIS

Christus sterft een eenzame dood aan het kruis. Hierna beeldt een juichende groep de vreugde van de mensheid uit, omdat Jezus verrezen is.

GROEP 13: PINKSTEREN

Door zijn komst maakt de Geest de jonge gelovige gemeenschap bewust van haar kerk-zijn. Maria gaat deze Pinksteren vooraf. Expressief aanvaardt zij Moeder te zijn van de Kerk.

GROEP 14: MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Mannen en vrouwen, jongens en meisjes in donkere kleren, zoeken naar waarheid. Ook deze mensen zijn verlost. Daarom draagt elk van hen een gouden kruisje verwerkt in de symbolen van hun eigen overtuiging.

GROEP 15: MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN

Hulde aan Maria die ons is voorgegaan in de verlossing. Door die verlossing zijn wij allen broeders en zusters in Christus geworden.

GROEP 16: MARIA TEN HEMEL OPGENOMEN

In Maria, iemand van ons geslacht, vindt de voltooiing plaats. Voor alle mensen is zij een teken van hoop. Wij zijn allen pelgrims op weg naar diezelfde voltooiing, waarin de dood overwonnen wordt en de mens binnentreedt in zijn onherroepelijke toestand.

GROEP 17: MARIA, MOEDER VAN GOD

Mensen, in geel en goud gekleed, geven triomfantelijke uiting aan hun vreugde om het onuitsprekelijk geluk dat Maria, een mens, overkomen is: Moeder van God te zijn.

GROEP 18: VIRGA JESSE, MOEDER VAN HASSELT

Jongens en meisjes gekleed in het wit en groen, de kleuren van de stad, dragen authentieke stukken of symbolen die herinneren aan de geschiedenis van de Virga Jesse.

Referenties

Virga-Jessefeesten (1968)
Titel: 

Virga-Jessefeesten (1968)

Jaar van uitgave: 
1968

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...