close

Welkom op Hasel.be

Een encyclopedie over Hasselt, samengesteld door Hasselaren over de mensen, plaatsen, en verhalen die haar geschiedenis vertellen. 

dossier

dossier

Recent toegevoegd

De familie Roberti (vroeger ook Robierts genaamd) behoorde tot een der voornaamste geslachten van Sint-...
“Maandag in de vroege namiddag overleed te Kuringen de h. Nef Becks , eerste schepen van de gemeente en...
De Bond van de Talrijke Huisgezinnen, zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand...
De Kristelijke Werknemersbeweging – tot 1977 Katholieke Werklieden Bond - of kortweg KWB is een...
De Katholieke Studerende Jeugd (KSJ) - Katholieke Studenten Actie (KSA) werd in 1928 als onderdeel van...
Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ), voorheen Katholieke Arbeidersjeugd, werd in Vlaanderen opgericht...
In 1937 werden de Landelijke Rijverenigingen (LRV) opgericht. Zij groepeerden BJB'ers te paard en boden...
In de schoot van de Belgische Boeren- en Boerinnenbond werd de BJB opgericht voor de jeugd. Ook...
Dat Schimpen bruist van het sociaal-cultureel leven blijkt ook uit de Jongeren Musicalgroep SBJ-Schimpen...