You are here

De Jaegher (Maastrichterstraat)

Description

In de 16de en de 17de eeuw vergaderde het Cremersambacht in dit pand; met die benaming wordt er ook naar verwezen in een huurcontract, dat op 11 september 1788 door notaris Nikolaas Bastyns werd opgesteld. In datzelfde jaar werd het aan de meestbiedende verkocht door Henricus Stellingwerff, schepen van het Oppergerecht, die optrad in zijn functie van meester van het Cremersambacht. Maria Haenen, weduwe van Joês Persoons, kocht het voor 745 gulden.

In het midden van de 19de eeuw werd in De Jaegher een privémeisjesschool ingericht. Die werd door een niet-gediplomeerde onderwijzeres beheerd en slechts een paar dozijn leerlingen bezochten het schooltje. In 1914 werd het huis door slotenmaker Molu, de eigenaar en de bewoner, volledig verbouwd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 116.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Jaegher
Maastrichterstraat (71)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Jaegher
Periode of stijl: 
16de eeuw / 1914
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- Cremersambacht

- 1788: Maria Haenen, weduwe van Jan Persoons

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1914: slotenmaker, metser en herbergier Henri Molu (Hasselt 1873-1962) X Hasselt 1902 Josephine Bertels (Hasselt 1877-1936)

Vorige functie(s): 

- vergaderlokaal (Cremersambachtslieden)

- privémeisjesschool

- woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

gesloopt

Verbouwingen: 

- 1914: volledige verbouwing door eigenaar Molu

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Henri Molu (1962)

Download (29.74 KB)

wdn van Josephine Bertels (Hasselt 1877-1936)

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...