You are here

De Jaegher (Maastrichterstraat)

Description

In de 16de en de 17de eeuw vergaderde het Cremersambacht in dit pand; met die benaming wordt er ook naar verwezen in een huurcontract, dat op 11 september 1788 door notaris Nikolaas Bastyns werd opgesteld. In datzelfde jaar werd het aan de meestbiedende verkocht door Henricus Stellingwerff, schepen van het Oppergerecht, die optrad in zijn functie van meester van het Cremersambacht. Maria Haenen, weduwe van Joês Persoons, kocht het voor 745 gulden.

In het midden van de 19de eeuw werd in De Jaegher een privémeisjesschool ingericht. Die werd door een niet-gediplomeerde onderwijzeres beheerd en slechts een paar dozijn leerlingen bezochten het schooltje. In 1914 werd het huis door slotenmaker Molu, de eigenaar en de bewoner, volledig verbouwd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 116.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Jaegher
Maastrichterstraat (71)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Jaegher
Periode of stijl: 
16de eeuw / 1914
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- Cremersambacht

- 1788: Maria Haenen, weduwe van Jan Persoons

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1914: slotenmaker, metser en herbergier Henri Molu (Hasselt 1873-1962) X Hasselt 1902 Josephine Bertels (Hasselt 1877-1936)

Vorige functie(s): 

- vergaderlokaal (Cremersambachtslieden)

- privémeisjesschool

- woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

gesloopt

Verbouwingen: 

- 1914: volledige verbouwing door eigenaar Molu

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Henri Molu (1962)

Download (29.74 KB)

wdn van Josephine Bertels (Hasselt 1877-1936)

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...