You are here

Hiemeleers, Jozef (1902-1992)

Description

Jozef Hiemeleers werd geboren in Stevoort in 1902. Zijn ouders Bonaventura Hiemeleers en Apollonia Gelders baatten er een bescheiden gemengd landbouwbedrijf uit, dat ze later uitbreidden met een boomkwekerij. Van 1907 tot 1914 liep Jozef de lagere school in Stevoort. Waarschijnlijk stak hij tijdens en na de Eerste Wereldoorlog een handje toe op het erf van zijn ouders. Tijdens zijn legerdienst kwam hij in contact met de priester-leraar Benedictus Paesmans van het Sint-Jozefscollege in Hasselt, die hem aanzette hogere studies te doen. In juli 1926 slaagde hij in Leuven voor een ingangsproef. Vier jaar later in 1930 behaalde hij gelijktijdig het diploma van landbouwkundig ingenieur aan de KUL en dat van tuinbouwkundig ingenieur aan de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde.

In 1932 trad hij in het huwelijk met Maria Marneffe. Het paar nam aanvankelijk zijn intrede in het ouderlijk huis van Maria aan de Vorststraat, om in 1938 te verhuizen naar hun definitieve woonplaats aan de Grote Steenweg nummer 547. In 1939 behaalde de ijverige student nog een bijkomend diploma van ingenieur-leraar. Vanaf nu wachtte hem een schitterende loopbaan aan de Leuvense universiteit. Achtereenvolgens werd hij er lector (1949 tot 1959) en buitengewoon docent in de tuinbouw en de fruitteelt van 1959 tot 1972. In 1930 kwam hij terecht bij de Boerenbond.

Hiemeleers was medewerker aan diverse encyclopedia en bijdrager van talrijke artikels in diverse tijdschriften (Tuinbouwberichten, Onze Ploeg, De Boerin, Bij de Haard, enz.). Eigen publicaties waren:

  • Waardebeoordeling van fruitbomen (1946);
  • Fruitteelt (1947, i.s.m. P. Vanderhasselt);
  • Fruitteelt in de Verenigde Staten van Amerika  (1950);
  • Bereiden van cider en fruitwijnen voor eigen gebruik (1954);
  • Sint-Truiden, voornaamste centrum van kersenteelt (1964);
  • Sint-Lambrechts-Herk. De kerk en onmiddellijke omgeving (1984);
  • Memoires en beknopte reisherinneringen(1988).

Later verleende hij zijn medewerking aan een vijftigtal Belgische en buitenlandse organisaties. Dit drukke palmares aan beroepsactiviteiten verminderde allerminst zijn engagement voor tal van activiteiten tussen zijn dorpsgenoten. Zo was hij lid van de kerkfabriek, het schoolcomité, de boerengilde en van Winterhulp tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog. Steeds heeft hij getracht via deze verenigingen zich naar best vermogen ten dienste te stellen van zijn dorpsgenoten. Verder maakte hij meerdere studiereizen naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Palestina en verschillende West-Europese landen. Toen Jef zijn beroepsloopbaan afsloot, kon hij zich meer gaan verdiepen in de voor hem zo belangrijke geschiedenis van zijn geliefde Herk. Dit vertaalde zich in het uitgeven van het mooie boek Sint-Lambrechts-Herk. De kerk en onmiddellijke omgeving.

De harde slagen van het leven bleven deze ingoede man niet bespaard. In mei 1974 werd zijn echtgenote getroffen door een ernstige hersenbloeding. Een tweede hersenbloeding in oktober 1984 werd haar fataal. Nu Jozef Hiemeleers zijn weg alleen door het leven moest gaan, maakte hij zich verder nuttig met het afwerken van lichte werkjes, voor zover zijn leeftijd het hem nog toeliet. Hij stierf in alle stilte op 28 december 1992 in het Virga Jesseziekenhuis in Hasselt.

Uit: Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011), pp. 73-74.

Fiche

Naam: 
Jozef Hiemeleers
Alias: 
Karel Jozef Hiemeleers
Geboorteplaats: 
Stevoort
Geboortedatum: 
09.11.1902
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
28.12.1992
Beroep: 
landbouw- en tuinbouwkundig ingenieur, lector, docent

Referenties

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)
Titel: 

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2011
Downloads

Overlijdensbericht Jozef Hiemeleers (1992)

Download (62.43 KB)

weduwnaar van Maria Marneffe

Overlijdensbericht Maria Marneffe (1984)

Download (51.73 KB)

echtgenote van Jozef Hiemeleers

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...