You are here

Bampslaan 23 - Geraetsstraat 3

Description

* 1984: "Maandag 27 februari opent de ASLK aan de Bampslaan in Hasselt een nieuw bankkantoor. Geen spectaculair nieuws voorwaar, want er gaat bijna geen week voorbij of er wordt her en der in het land een of ander filiaal geopend. En toch. Het nieuwe ASLK-kantoor - dat ook de hoofdzetel van de directie Limburg zal huisvesten - is immers wat men kan noemen een bankgebouw van de nieuwe generatie: bijna geen loketten meer, individuele en discrete service, centraal geldbeheer en een massa technologische innovaties. En met een wereldpremière: het rekeninguittreksel uit de muur. (...)" "In de voorgevel staat een Teles-toestel ingemetseld. Dit is een nieuwsoortig toestel waarmee het mogelijk wordt om op het even welk uur van de dag zijn rekeninguittreksels op te vragen. Het toestel wordt pas in april aanstaande in gebruik genomen en betekent een wereldpremière voor Hasselt. Nergens anders ter wereld staat er al zo een toestel. Het werd in opdracht van de ASLK door Cable Print ontwikkeld."(5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris van het cultuurbezit in België (1981), p. 266.; (3) Het Belang van Limburg, 15-05-1948, p. 6.; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 25-06-2013; (5) Het Belang van Limburg, 17-02-1984, p. 5.; (6) Het Belang van Limburg, 05-05-1951, p. 7.; (7) Het Belang van Limburg, 19-05-1935, p. 2.; (8) Het Belang van Limburg, 23-06-1935, p. 2.; (9) Het Belang van Limburg, 07-07-1935, p. 2.; (10) Het Belang van Limburg, 14-07-1936, p. 8.; (11) Het Belang van Limburg, 05-03-1937, p. 2.; (12) Het Belang van Limburg, 27-09-1937, p. 6.; (13) Het Belang van Limburg, 16-09-1946, p. 6.; (14) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-10-1920, p. 4.; (15) Het Belang van Limburg, 02-05-1968, p. 8.

Fiche

Adres: 
Bampslaan 23
Geraetsstraat 3
Hasselt
Kadastraal nummer: 
6-F-328-Y
Capakey: 
71326F0328/00Y000
Periode of stijl: 
1981
Architect: 
Groep Delta - Albert Vanleysen (Hasselt)
Opdrachtgever: 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) Brussel
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1981: Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK)

- 2002: R.V.A. Brussel

Vorige functie(s): 

bankkantoor

- 27-02-1984 (opening): Provinciale Zetel Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) (5)

- 2000: Fortis Bank

Huidige functie: 

kantoor

2013: Werkloosheidsbureau Hasselt (vanaf 2002)

Verbouwingen: 

- 1981: afbraak van zes woningen en opbouw van een bank, in opdracht van Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) Brussel, naar ontwerp van architectenbureau Groep Delta - Albert Vanleysen uit Hasselt

- 2000: vervangen lichtreclame, in opdracht van Fortis Bank nv Brussel

- 2002: verbouwen en uitbreiden van kantoorgebouw, in opdracht van R.V.A. Brussel

Vorige bebouwing: 

Bampslaan

Nr. 23.

woonhuis / handelshuis

* 1948: "Zaterdag 15 Mei heropening van het huis Houben-Frederix, voorheen Kon. Astridlaan 15, thans Bampslaan, 23, Hasselt. / Alle electrische toestellen / Hoog- en Laagspanning / Herstelling van motoren" (3)

Nr. 25.

woonhuis / handelshuis

* 1951: "(…) Maandag 7 Mei 1951 om 2 u namiddag te Hasselt, ten koffiehuize Metropole, Hoek der Bampslaan en de Schiervellaan, zal not. Gruyters, openbaar en ten meestbiedende verkoopen / Stad Hasselt / Een schoon burgerhuis, kunnende dienen voor alle handel, gelegen Bampslaan, 25, gekad. Sectie F nr. 152s, groot 70 ca., pal.: de Bampslaan; Limburg de Provincie en Lassaut-Thoelen Theophile te Weyer. / Dit goed dicht bij de Statie gelegen bij de drukste verkeerstraat der stad, begrijpt: / Gelijkvloers: gang, twee dooreenlopende plaatsen, keuken en W.C.; op de 1ste verdieping: 3 kamers; op de 2de verdieping: 2 kamers verders zolder. / Het goed heeft ook 2 ruime kelders en is voorzien van water, gas en electriek. / In gebruik bij Mr. Tempels en Mme Stappers. / Te bezichtigen 's Dinsdags en 's Vrijdags van 2 tot 5 u. / Voor verdere inlichtingen en plan zich te wenden, ter studie van not. Gruyters, Guffenslaan, 11. " (6)

Nr. 27.

woonhuis / handelshuis

Neoclassicistisch getint breedhuis onder zadeldak, uit XIX B. Bakstenen gebouw met lijstgevel, beschilderd. Houten kroonlijst. Rechthoekig balkon met ijzeren hek. Mijtervormige vensters. Gewijzigde benedenverdieping. (2)

* 1937: Limburgs Handels- en Taalinstituut; "Machienschrijven - Deze kundigheid wordt hoe langer hoe meer vereischt voor alle betrekkingen, en de onkunde ervan of de onvoldoende training in dit vak is er meest de oorzaak van, dat vele jonge menschen tot geen betrekking geraken. Wij vernemen met genoegen, dat er vanaf de volgende week een leergang In het machienschrijven ingericht wordt, voor ouderen, dames en heeren, door de bemiddeling var Dr. D. Van Coppenolle, Bestuurder van het Limb. Handelsinstituut (Vrije Beroepsleergangen voor Bedienden) Guffenslaan, 64, alhier. / De inschrijving op den leergang mede ook voor het gebruik van machienen, die de leerlingen ter beschikking zullen gesteld worden, beloopt 100 fr. (honderd fr.) bij de Inschrijving te storten. / Er zullen een 40-tal lessen gegeven worden, telkens van half zes tot half zeven, op later vast te stellen dagen, In het lokaal van het Limburgsch Handelsinstituut, Bampslaan 27, Hasselt / Wij hopen onze lezers hiermede een dienst bewezen te hebben en zijn er zeker van, dat vele belangstellenden van deze lessen zullen gebruik maken." (11, 12, 13)

Nr. 29.

woonhuis / handelshuis

Neoclassicistisch getint breedhuis onder zadeldak, uit XIX B. Bakstenen gebouw met lijstgevels, gecementeerd en beschilderd. Houten kroonlijsten. (2)

* 1920: "(…) Plannen, lastboek en bestek liggen ter inzage der belanghebbenden in de bureelen van het Bestuur van den Provincialen Technischen Dienst, Statiestraat, 29 te Hasselt." (14)

Geraetsstraat

Nr. 3.

woonhuis / handelshuis

* 1935: kerkgewaden, kunstvlaggen en kerkbemeubeling G. Jooris (7, 8, 9)

* 1936: Atlanta (10)

* 1968: woonhuis en atelier van kunstenaar Lidy Hoewaer (15)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 1712 m2

Referenties

De bank van morgen zal er een zonder loketten zijn (1984)
Titel: 

De bank van morgen zal er een zonder loketten zijn (1984)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
17/02/1984
Pagina('s): 
5
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Hubert Houben (1959)

PDF icon Download (602.98 KB)

Overlijdensbericht Louisa Frederix (1983)

PDF icon Download (41.25 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...