You are here

Het Schip (Maastrichterstraat 9)

Description

Het Schip, Het Scheep, int scip, int sceepe, was in 1458 de eigendom en woning van brouwer Arnold van Elsrack, echtgenoot van Maria Gielkens. Verschillende eigenaars of huurders volgden elkaar op.

In 1757 verkochten Ernest Ancion-Jaupen, Agnes Ancion en Jozef de Briamont-Ancion het huis aan Adriaan Sallez-Theuwissen, die het huis in 1781 verbouwde. 

In de 19de eeuw kwam Het Schip in het bezit van ridder Guillaume de Corswarem. Het werd achtereenvolgens betrokken door de ingenieur van Bruggen en Wegen Debruyn, die er in 1865 woonde, en door ridder d'Erckenteel de Tenhove (1804-1874).

Rond de eeuwwisseling behoorde het toe aan Theodoor Beeken-Duys. Na de Eerste Wereldoorlog verbleef er Guillaume Beeken-Willems, zoon van de eigenaar.

* Van 1800 tot 15 maart 1802 bewaarde priester Niklaas Frans Sallez (1752-1829) in Het Schip het Heilig Sacrament van Mirakel.

* 1932: "Gevraagd eerlijke en propere Meid nog gediend hebbende kennende een weinig keuken en Bovenmeid, ouderdom 20, 30 jaar. Huisgezin zonder kinderen kan ook in aanmerking genomen worden. Adres te nemen bij Mr Beeken, Maestrichterstraat, 9, Hasselt" (14)

* 1935: "Beheer der Domeinen / Verkoop van Boomen / De Ontvanger der Domeinen te Hasselt, zal overgaan op Donderdag 18 April 1935 om 2 uur namiddag ten zijnen bureele, Maastrichterstraat nr 9, te Hasselt, tot de openbare verkooping bij middel van gesloten biedingen en opboden van 67 schoone boomen, wassende langs de Staatsbanen, verdeeld in acht loten. Komptante betaling — 15% voor de onkosten. Voor inlichtingen en catalogen bij voornoemden ontvanger." (3)

* 1949: "Uit ter hand te koop / Te koop in 't commercieel centrum van Hasselt, Maastrichterstraat 9, belangrijke eigendom gr. 5 a. 70 ca. Voorgevel 9,60 m. met koetspoort. Uitstekende ligging voor iedere bestemming. Grotendeels dadelijk vrij. 't Overige kort na de verkoop." (15)

* 1950: "Feestherdenking in de Limburgse Hoofdstad / Het werd een ware feeststemming op de 2e Juli herdenking (...) van de Koloniale dag (...). Tegelijkertijd (...) werd een ander feest opgeluisterd in ons Hasseltse midden: namelijk de heropening van het hoofdhuis van de firma het V.O.L.K.S. Magazijn in de Maastrichterstraat 9; dus in de onmiddellijke nabijheid van onze koloniale herdenking op de Grote Markt. Dit hoofdhuis van het V.O.L.K.S. Magazijn dat een controle uitoefent op de verschillende bijhuizen verspreid in Limburg, heeft, alhoewel een kort, toch reeds een eervol bestaan gekend. Zo is na verschillende jaren van hard labeur en zware beproevingen, na voor- en tegenspoed ondervonden te hebben, een tijd aangebroken waarin duidelijk commerciële aanleg, en aanpassingsvermogen van moderne handelsopvatting op het voorplan treden. Zo is het dat op 2e Juli dit hoofdhuis werd aangekocht op persoonlijk initiatief van de beheerder en bestuurder de heer Vranken en zijn algemene heropening vierde. (...)" (8)

* 2017: "Na meer dan tien jaar gevestigd te zijn in de Hasseltse Maastrichterstraat doet de sportwinkel Sports World op 15 mei 2017 definitief de deuren dicht wegens tegenvallende omzetcijfers. (...)" (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 09-05-2010; (3) Het Belang van Limburg, 14-04-1935, p. 10.; (4) https://focusophasseltextraatjes.wordpress.com/2017/02/17/sports-world-hasselt-sluit-deuren-op-15-mei-2017/; (5) Het Belang van Limburg, 20-01-1962, p. 11.; (6) Het Belang van Limburg, 09-03-1989, p. 14.; (7) Het Belang van Limburg, 19-05-1990, p. 14.; (8) Het Belang van Limburg, 09-07-1950, p. 4.; (9) Het Belang van Limburg, 20-09-1952, p. 11.; (10) Het Belang van Limburg, 10-05-2000, p. 43.; (11) Het Belang van Limburg, 26-08-2000, p. 14.; (12) Het Belang van Limburg, 16-12-2000, p. 6.; (13) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (14) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 18-08-1932, p. 4.; (15) Het Belang van Limburg, 13-08-1949, p. 7.

Fiche

Adres: 
Het Schip
Maastrichterstraat 9
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-789-K
Naam van het gebouw vroeger: 
int scip, int sceepe, Het Scheep, Het Schip
Naam van het gebouw nu: 
Het Schip
Periode of stijl: 
1781 (gevelsteen achtergevel)
Opdrachtgever: 
Adriaan Sallez-Theuwissen
Stijl: 
classicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1458: Arnold van Elsrack-Gielkens, brouwer - verhuurt aan

- 1493: Heynen Vandenhoudt, brouwer-herbergier

- 1500-1508: Geertruide van Elsrack, zus voorgaande Arnold, brouwer-herbergier

- 1531: Tilman van Elsrack, burgemeester, brouwer-herbergier, zoon van Arnold van Elsrack-Gielkens

- (?): Michiel Sporckels, brouwer-herbergier

- (?): Melchior van Horn, brouwer-herbergier

- (?): Peter van Itekem, brouwer-herbergier

- 1596: Tilman Cannaerts, brouwer-herbergier

- 1608: Jan Hoelsteens, brouwer-herbergier, schoonbroer voorgaande

- 1634: Jan van Weddingen, brouwer-herbergier

- 1649: Robert Coex, brouwer-herbergier

- 1657: Wolter Nys-Cannaerts, brouwer-herbergier

- (?): Jan Lansmans, brouwer-herbergier - verkoopt aan

- 1679: Willem Lansmans, echtgenoot van Isabella van Manshoven

- 1720: Jan Raymond Jaupen (+1757), burgemeester

- 1757: Ernest Ancion, echtgenoot van Elisabeth Jaupen, zus voorgaande - verkopen samen met Agnes Ancion en haar schoonbroer Jozef de Briamont-Ancion aan

- 1757: Adriaan Sallez-Theuwissen

- (?): twee dochters voorgaande en hun broer van 1800 tot 1802 Niklaas Frans Sallez, priester

- 19de eeuw: Guillaume de Corswarem 

- (?): Theodoor Beeken-Duys - verhuurt aan

- 1865: Debruyn, ingenieur; en

- (?): ridder d'Erckenteel de Tenhove (1804-1874)-Robben

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): Theodoor Beeken-Duys

- na WOI: verzekeringsagent Guillaume Beeken (°Hasselt 1863), zoon voorgaande, X Hasselt 1884 handelaarster en secretaris provinciale landbouwcommissie Alphonsina Willems (°Hasselt 1862); hun kinderen: bediende Arthur (°1885), bakker Fernand, Joanna (1891-1974), aannemer bouwwerken Guillaume (°1893) en bediende douanen Paul (°1895)

- 1950: V.O.L.K.S. Magazijn

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 15de-18de eeuw: herberg, brouwerij

- 1950: V.O.L.K.S Magazijn (8, 9)

- (1962)-1989: café / zaal Germinal (5, 6)

- 1990-2000: geschenken, huwelijkslijsten en wooninrichting Jeuris (7, 10) - verhuist naar Havermarkt 30

- 2000: boek- en papierwinkel Club (11, 12)

- sportwinkel Sports World (4)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "Het Schip", belangrijke herberg en brouwerij van XV tot XVIII. Classicistisch breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1781 (gevelsteen in de achtergevel), gebouwd door A. Sallez. Bakstenen gebouw met een beschilderde hardstenen omlijsting met smalle druiplijst. Aangepaste benedenverdieping. (2)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 630 m2

Referenties

p. 108 Het Schip, Het Scheep, int scip, int sceepe , was in 1458 de eigendom en woning van brouwer Aert...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...