You are here

Die Trommel (Zuivelmarkt)

Description

Die Trommel of Het Trommelken, in het begin van de 20ste eeuw de Monopole van handelaar L.-H. Martens, behoorde aan het einde van de 17de eeuw en in het eerste kwart van de 18de eeuw toe aan Tilman Theunis. Zijn schoonzoon, J. Lieffsoons, erfde het en verkocht het op 19 maart 1741 aan Guilliam Corthouts; buren waren toen advocaat Sigers met het Boerinneken en advocaat Stellingwerff met De Dry Trommelen.

Op 13 mei 1853 werd het huis, samen met een huisje in de Boomgaardstraat, door de kinderen van S. Thys publiek te koop gesteld.

De laatste pachtmeester of indmeester van de vismijn, Jan Bemelmans, woonde er tijdens het derde kwart van de 19de eeuw. De man noemde zijn huis De Visch. Hij maakte in de plaatselijke weekbladen opvallend veel reclame voor zijn viswinkel aan de Zuivelmarkt en zijn kolenhandel aan de Boomgaardstraat. Hij werd in de zaak opgevolgd door Noelanders, die veel concurrentie ondervond van zijn buurman Pieter Erckens. Noelanders ging later aan de Demerstraat wonen.

Een zekere Cuppens uit Houthalen nam Het Trommelken over. Ook deze nieuwkomer verhuisde weldra: drie jaar later betrok hij een pand tegenover Den Baert aan de Demerstraat. Hij werd in Het Trommelken opgevolgd door Lodewijk Vandenhoudt-Geurden, die er een kruidenierszaak uitbaatte.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 305.

* 1947: "Gevr. Schoenmakersgast en coupeur. Mr F. Vanbeckevoort-Achten Zuivelmarkt 5 Hasselt." (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 25-09-1927, p. 4. (3) Het Belang van Limburg, 07-11-1935, p. 5. (4) Het Belang van Limburg, 05-01-1947, p. 8.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-266-H
Capakey: 
lag op perceel 71022H0266/00H000
Naam van het gebouw vroeger: 
Die Trommel, Het Trommelken, De Visch (3de kwart 19de eeuw), Monopole (begin 20ste eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- einde 17de-begin 18de eeuw: Tilman Theunis - via erfenis naar

- (?): J. Lieffsoons-Theunis - verkoopt aan

- 1741: Guilliam Corthouts

- (?): S. Thys - via erfenis naar

- (?): kinderen S. Thys - verkopen

- 3de kwart 19de eeuw: Jan Bemelmans, pachtmeester van de vismijn

- (?): Noelanders

- (?): Cuppens uit Houthalen

- (?): Lodewijk Vandenhoudt-Geurden, kruidenier

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): Lodewijk Vandenhoudt-Geurden, kruidenier

- jaren 1920-30: J. Leunen-Praets

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- viswinkel

- kruidenierswinkel

- jaren 1920-30: kledingwinkel Leunen-Praets (2, 3)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...