You are here

Description

Wapen: in zilver een uitgeschulpt kruis van sabel.

De familie Roelants is afkomstig uit Sint-Truiden en voordien uit Dormaal. Pieter Roelants vestigde zich als lakenverver in Hasselt in 1632 en trad toe tot het kleermakersambacht via zijn echtgenote Maria Pyls, dochter van de Hasselaar Maarten Pyls. Zijn kleinzoon Jacob Roelants, gedoopt in Hasselt op 26 juni 1639 als zoon van Peter en van Margareta Morren, en er overleden op 17 januari 1715, was een welstellende groothandelaar in laken. Hij was in 1670 in het huwelijk getreden met Margareta Eyben, zuster van de kanunnik en stichter van studiebeurzen.

Met Pieter-Arnold Roelants, zoon van Jacob en Margareta Eyben, bekleedde een eerste lid van de familie Roelants de burgemeesterfunctie in Hasselt (nvdr: uit archiefbescheiden blijkt dat hij die functie bekleedde in 1718, hoewel hij niet vermeld wordt in de lijst gepubliceerd in Hasselt intra muros, p. 363). Uit zijn bewaard gebleven goederenregister blijkt zijn grote welstand: hij bezat een dozijn huizen, de Broekermolen van Hasselt, de Wanwinning in Stevoort en vele gronden en renten. Pieter-Arnold, gedoopt in Hasselt op 25 januari 1672 en er overleden op 30 april 1745, was driemaal getrouwd: een eerste maal in Maastricht op 15 november 1706 met Aldegondis Pleugmackers uit Maastricht, vervolgens in Hasselt op 19 februari 1721 met Maria-Margareta Wauters, dochter van de Hasseltse burgemeester Jan-Hendrik en van Barbara-Maria Vrerix, en een laatste maal in Hasselt op 21 oktober 1725 met Maria-Elisabeth Weydenhorst uit Sittard.

Willem-Arnold Roelants, zoon uit het eerste huwelijk van Pieter-Arnold, was meermaals burgemeester van Hasselt: in 1750, in 1753, in 1759 en in 1761. In 1734 was hij door de Luikse prins-bisschop benoemd tot schepen van Buiten-Bilzen. Hij trouwde in 1738 met Margareta-Joanna de Matthys, dochter van Godfried-Willem de Matthys, een collega in de schepenbank van Bilzen. Hun zoon Hendrik-Godfried Roelants, gedoopt in Hasselt op 20 september 1742, trad in 1780 in het huwelijk met zijn volle nicht Joanna-Catharina de Matthys na het bekomen van de nodige dispensatie. Hendrik-Godfried, die een licentie in de rechten verworven had, werd in 1779 aangesteld tot schout en schepen van Bilzen; zijn commissie werd in 1791 ingetrokken door prins-bisschop Hoensbroeck.

Uit het derde huwelijk van Pieter-Arnold Roelants, stamt Jacob Roelants, gedoopt in Hasselt op 3 augustus 1726. Hij woonde in 'de Croon' in de Hoogstraat, een huis dat hij geërfd had van zijn uit het tweede huwelijk van zijn vader geboren halfzuster Catharina-Theresia Roelants, weduwe van Jan Vermylen. In 1788 kocht hij van Jacob-Otto de Meyers de heerlijkheid Gothem bij Borgloon (nvdr: in de akte van 1789 in verband met de erfenis van Jacob Roelants (1726-1800) werden de goederen van Gothem toebedeeld aan zijn dochter Maria-Margareta (1760-1810), echtgenote van Gerard-Gaspar-Arnold Briers (1752-1811). Het landgoed 'Fonteinhof' in Gotem maakt nu deel uit van de nalatenschap van hun rechtstreekse afstammeling, ridder Fernand de Laminne de Bex, burgerlijk ingenieur en stichter van de 'Looza' fabriek, er overleden in 2001). Hij was een grootgrondbezitter, die in 1795 door de représentants du peuple genoteerd werd als de zwaarst belastbare Hasselaar. Jacob was op 10 augustus 1749 in Nijmegen getrouwd met Joanna-Maria Royers, geboortig van Waalre. Hij overleed in Hasselt op 20 juni 1800, zij op 4 september 1811. Zowel van hun zoon Jacob-Willem Roelants en zijn echtgenote Julienne de Stappers (1) als van hun dochter Maria-Margareta en haar echtgenoot Gerard-Gaspar-Arnold Briers worden dubbelportretten bewaard.

De afstammelingen van Jacob-Willem Roelants en Julienne de Stappers hebben een vooraanstaande rol gespeeld in het politieke en sociale leven van Hasselt tot in het midden van de 20ste eeuw. Tot een eerste tak hoort hun achterkleinzoon Alfons Roelants (1874-1945), schepen van de stad en voorzitter van de provincieraad (nvdr: bij Koninklijk Besluit van 21 september 1953 kregen zijn zoon Jules (1906-1986) en zijn afstammelingen het recht de naam 'de Stappers' aan de hunne te voegen). Tot een tweede tak hoort hun kleinzoon Armand (1835-1915), burgemeester van Hasselt, lid van de bestendige deputatie van Limburg en vervolgens provinciegriffier; diens dochter Alphonsine (1862-1933) was de echtgenote van ridder Ferdinand Portmans, burgemeester van Hasselt, senator en vervolgens volksvertegenwoordiger, en diens zoon William (1862-1938) volgde hem op als provinciegriffier (nvdr: William Roelants werd op 7 augustus 1930 in de adelstand verheven; zijn naamdragende afstamming stierf uit in 1984). De derde tak kwam in het bezit van Alden Biesen ten gevolge van het huwelijk van hun kleinzoon Marcellin (1844-1894) met Malvina du Vivier (nvdr: hun zoon Armand (1889-1974) kreeg bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1938 het recht de naam 'du Vivier' aan de zijne te voegen en werd op 20 december 1958 in de adelstand verheven). (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 247-250.

Weetjes: 

(1) De grootvader van Julienne, Pieter Stappers (1675-1757), afkomstig van Eersel in Noord-Brabant, was in 1722 in Hasselt getrouwd met Isabella Schabergs. Hij kocht de heerlijkheden Neer- en Over-Hespen, Gutsenhoven en Meensel. Zijn zoon William de Stappers (1735-1792) kon bovendien de heerlijkheid Brustem verwerven. William trad in Hasselt in 1763 in het huwelijk met Maria-Anna-Catharina-Gerardina van der Straeten (°1746). Zij zijn de ouders van Julienne de Stappers (1777-1817), die in 1807 hertrouwde met Niklaas-Bonaventure de Heusch, burgemeester van Kortessem.

Fiche

Naam: 
Familie Roelants
Benaderende periode van: 
17de eeuw e.v.

Referenties

04-06-1892: RYCKHOVEN - Ziehier de lijkrede uitgesproken op het graf van den betreurden heer Frans...
p. 82 Het was Jonkheer William Roelants, die als wapen " in zilver een uitgeschulpt zwart kruis " voerde...
Woensdag overleed in de Verenigde Staten te Anchorage (Ky.) onze stadsgenote Mej. Marie-Louise Roelants...
Limburgse families en hun wapen (1973)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1973)

Ondertitel: 
Deel 1
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1973
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Spijtig overlijden (1967)
Titel: 

Spijtig overlijden (1967)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
17/06/1967
Pagina('s): 
6
Downloads

Stamboom ROELANTS - uit: Oog in Oog, p. 248

PDF icon Download (14.88 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...