You are here

Description

 

 

* 1937: "Machienschrijven - Deze kundigheid wordt hoe langer hoe meer vereischt voor alle betrekkingen, en de onkunde ervan of de onvoldoende training in dit vak is er meest de oorzaak van, dat vele jonge menschen tot geen betrekking geraken. Wij vernemen met genoegen, dat er vanaf de volgende week een leergang In het machienschrijven ingericht wordt, door ouderen, dames en heeren, door de bemiddeling var Dr. D. Van Coppenolle, Bestuurder van het Limb. Handelsinstituut (Vrije Beroepsleergangen voor Bedienden) Guffenslaan, 64, alhier. (…) Er zullen een 40-tal lessen gegeven worden, telkens van half zes tot half zeven, op later vast te stellen dagen, in het lokaal van het Limburgsch Handelsinstituut, Bampslaan 27, Hasselt. (…)" (5)  Het pand had toen 64 als huisnummer.

* 1948: "Plechtige Communie - Foto: Fr. Van Coppenolle, Guffenslaan 62 Hasselt; Kunstlichtopnamen in eigen Studio, Amateurswerk,- alle reportages van huwelijken, toneel, feestelijkheden. Fotocopie van alle documenten." (6) Frans Van Coppenolle, zoon van de bouwheer, had later een zaak in de Kapelstraat 16 en aansluitend Kapelstraat 38.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998), inv.nr. 41.; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 28-02-2012; (4) Bouwaanvraag, nr. 38/1935/augustus-september - Stadsarchief Hasselt; (5) Het Belang van Limburg, 05-03-1937, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 09-05-1948, p. 8.

Fiche

Adres: 
Guffenslaan 62
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-587-K
Capakey: 
71022H0587/00K000
Periode of stijl: 
1935
Architect: 
Isidoor Hintjens (Oostende 1900-Brussel 1973)
Opdrachtgever: 
Dirk Van Coppenolle (Essen 1895-Beerse 1978)
Stijl: 
nieuwe zakelijkheid
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1935: doctor Dirk Van Coppenolle (Essen 1895-Beerse 1978), leraar Koninklijk Atheneum en bestuurder Limburgs Handelsinstituut, X Maria Mees (Oppuurs 1901-Beerse 1976)

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

2009 - Stenen gebouw van twee traveeën en vier bouwlagen onder een plat dak. Rechthoekige vensters. De grijze bekleding is niet origineel.

Beschrijving tuin: 

achtertuin

Verbouwingen: 

- 1935: verbouwing woonhuis, afbreken en opnieuw opbouwen voorgevel

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 120 m2

Referenties

De Dertiger Jaren (1991)
Titel: 

De Dertiger Jaren (1991)

Ondertitel: 
Een tijdsbeeld in het Hasseltse stadsbeeld / Open Monumentendag 1991
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1991
Cover: 
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Dirk Van Coppenolle (1978)

PDF icon Download (46.49 KB)

Overlijdensbericht Frans Van Coppenolle (2003)

PDF icon Download (90.87 KB)

Overlijdensbericht Maria Mees (1976)

PDF icon Download (54.5 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...