You are here

Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan)

Description

Sinds 1904 staan er in de tuin van het Koninklijk Atheneum aan de Guffenslaan enkele cromlechs, de zogenaamde ‘ezelstenen’.

De grootste werd in gebruik genomen als gedenkteken voor de leraars, leerlingen en oud-leerlingen die tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog sneuvelden of door andere omstandigheden het leven lieten. Het heeft als opschrift: "IN MEMORIAM / 1914-1918 / 1940-1945". Een arduinen gedenkplaat geeft verdeeld over twee kolommen de volgende namen weer:

1914-1918

NAERHUYSEN R. / BIERNAUX M. / BRAUNS L. / CASTAIGNE F. / DE CONINCK C. / DELFONTAINE J. / DIERICKX J. / ELENS W. / GOB L. / HAENEN R. / HANREZ M. / LEURIS J. / MICHIELS L. / NUVEL R. / PIKAER A. / QUINTIEN A. / SAROLEA L. / SPAAN D. / STAPPERS L. / THEATRE G. / VAN HAM A. / VAN WEDDINGEN P. / VINCKENBOSCH J. / VRANKEN H. / WIESEN L. / - / CROES H. / INGENBLEEK P. / VAN GOSSUM J. / BLUX J. - THONE R. / LAINE A. - NULENS J. / THEUNIS H.

1940-1945

STRIJKERS L. / ACHTEN J. / AGTEN F. / AKKERMANS C. / ALEXANDER J. / BIERNAUX R. / COX P. / DETHIER G. / DUVIVIER P. / GEENS A. / GIDDELO H. / GOVAERTS H. / GROUWELS Y. / HAVEN L. HENSKENS E. / HICK V. / HOEBANX H. / KOSMANN A. / LAHON J. / LAMQUIN F. / LENOTTE R. / MELEMAN L. / MEULEMAN R. / PATTIJN H. / REECKMANS L. / SMELLENBERGH / STEVENS Y. / TAKOEN R. / THIALANS R. / THONON R. / VAN COILLIE G. / VAN ISTERDAEL G. / WILLEMS M. / COLLIN L. / KOSSMANN E.

* 1946: "Gedenksteen - Het Koninkl. Atheneum van Hasselt, zal in den loop van dezen Zomer een gedenksteen inhuldigen met de namen van leeraars, leerlingen en oudleerlingen die tijdens den oorlog '40-45 sneuvelden of door oorlogsomstandigheden, het leven verloren. Om niemand te vergeten, vraagt ‘t Bestuur aan de bevolking hun de namen van betrokkenen bekend te willen maken." (1) "Heldenhulde. - Vrijdag 12 Juli, heeft in het Koninklijk Atheneum een grootsche hulde plaats, ter herdenking van 35 leerlingen en oudleerlingen, die hun leven offerden voor de vrijheid van ons Vaderland. Te 9 u. plechtige lijkdienst in de hoofdkerk. Te 10 u. in het Atheneum, in het bijzijn van de overheden, de afgevaardigden van de vereenigingen der stad, leeraren, leerlingen en oud-leerlingen, zal de Heer Studieprefect. Dr Van de Poel, plechtig de rouwkapel openen en een gedenksteen onthullen in den hof van de school (Guffenslaan). / Alle oud-leerlingen worden dringend uitgenoodigd." (2)

 

(1) Het Belang van Limburg, 23-04-1946, p. 6.; (2) Het Belang van Limburg, 14-07-1946, p. 6.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Monument gesneuvelden Eerste en Tweede Wereldoorlog
Betekenis: 

herinnering aan de gesneuvelde leraars en (oud-)leerlingen

Datering: 
1920
1946

Multimedia

Referenties

Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)
Titel: 

Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Ondertitel: 
1850-1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1950
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...