You are here

Ruiterbeeld graaf Arnold IV van Loon (Fruitmarkt)

Description

Het temperamentvolle paard met zijn fiere ruiter is ontworpen naar het model van de middeleeuwse ridders uit het midden van de 13de eeuw. Zij waren niet altijd de geromantiseerde 'Nobele Heren' over wiens edelmoedige daden men vertelde, maar eerder vechtgrage kerels die elkaar niet alleen in georganiseerde tornooien te lijf gingen. Zij kregen een bikkelharde fysische opleiding waarbinnen weinig ruimte gelaten werd voor etische en/of culturele waarden.

Arnold IV, graaf van Loon, is een belangrijke figuur in de geschiedenis van de stad Hasselt. In 1232 bevestigde hij in een vrijheidscharter de stadsrechten van Hasselt. Hij bekrachtigde daarmee het Luikse stadsrecht en alle andere rechten en vrijheden die zijn voorgangers reeds op het einde van de 12de eeuw aan de 'Villa' of het 'Domein' Hasselt verleenden. Om zich met recht en rede een 'Stad' te mogen noemen, moest een nederzetting aan ten minste twee essentiële voorwaarden voldoen: er moest een 'markt' zijn en er moesten beschermende 'stadsmuren' zijn.

Het ruiterbeeld staat op een historisch centrale plaats, nl. de Fruitmarkt, die oorspronkelijk de 'Grote Markt' was en waar naast het Perron ook de eerste vestigingstoren lag.

Het bronzen beeldje werd gebeeldhouwd door Marc Cox, die als leraar aan het Stedelijk en Provinciaal Kunstonderwijs en als tekenkunstenaar actief is.

Uit: Beelden in Hasselt (s.d.)

Het beeldje, geschonken door het Koninklijk Hasselts Leesgezelschap, werd ingehuldigd op 13 maart 1993.

Fiche

Specifieke kenmerken: 
brons; maker: Marc Cox (+ Ben Kemner-NL)
Datering: 
13.03.1993

Referenties

Beelden in Hasselt (s.d.)
Titel: 

Beelden in Hasselt (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Cover: 
Downloads

Graaf van Loon te paard op heringerichte Fruitmarkt - uit: HBvL (15-03-1993)

Image icon Download (416.18 KB)

Graaf Arnold IV op de Fruitmarkt - uit: Het Laatste Nieuws (15-03-1993)

Image icon Download (617.18 KB)

Koninklijk Leesgezelschap viert eeuwfeest - uit: Weekkrant (15-03-1993)

Image icon Download (437.01 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...