You are here

Description

De Zusterkloosterbeek is gelegen op de rechteroever van het Demerbekken.

Ze ontspringt aan de voet van het heidegebied op de westelijke rand van het Kempisch Plateau in de gemeente Genk. De bronnen van de beek zijn gesitueerd in een moerasgebied met dikke turfpaketten met begeleidend berkenbroekbos, genaamd Klotbroek.

De Zusterkloosterbeek is een relatief korte en sterk kronkelende zandbeek van ongeveer 8 km met een vrij groot verval (0.4%). Het hoogteverschil tussen de bronnen en de monding bedraagt 30 meter. In Bokrijk wordt het water van de beek gebruikt om verschillende grote vijvercomplexen in het oostelijk en westelijk deel van het domein te voeden. De Zusterkloosterbeek heeft dan ook vele kunstmatige vertakkingen, waardoor het waterpeil in de zomermaanden soms erg laag komt te staan.

Vroeger mondde de Zusterkloosterbeek rechtstreeks uit in de Demer in Hasselt. Tegenwoordig mondt deze waterloop uit in het Albertkanaal ter hoogte van het sluizencomplex.

De Zusterkloosterbeek ontleent haar naam aan het feit dat Bokrijk vroeger eigendom was van de abdij van Herkenrode.

Het water is zuiver en helder, maar ook erg zuur en zeer voedselarm. Daardoor is het planten- en dierenleven in de beek van nature zeer gering. De schaduw van de bomen verhindert sterk de groei van waterplanten. Het water van de beek is bruin-rood gekleurd. Dit wijst op de neerslag van ijzer in zuur water dat uit de bodem vrijkomt en met zuurstof reageert (roest). De beekbodem bestaat hoofdzakelijk uit zand en bladafval.

Uit: Het visbestand van de Zusterkloosterbeek (2003)

Multimedia

Referenties

p. 136 De Zusterkloosterbeek is een relatief korte en sterk kronkelende zandbeek van ongeveer acht...
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Het visbestand van de Zusterkloosterbeek (2003)
Titel: 

Het visbestand van de Zusterkloosterbeek (2003)

Jaar van uitgave: 
2003

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...