You are here

De Cleyne Valck (Maastrichterstraat 6)

Description

In 1710 was dit huis de eigendom van Elisabeth Deyens, in 1720 van Jan Janssens.

Tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw was het in het bezit van N. Kosman (nvdr: Kossmann), een jood die aan de Zuivelmarkt woonde. In 1915 verbouwde hij de voorgevel en richtte voor zijn zoon (nvdr: Karel) de benedenkamers als winkel in kramerswaren in.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 94.

* 1923: "Verl. Maandag vertrok de koopman Karel Kossmann per auto van Tongeren naar Hasselt. Onderweg voelde hij zich onpasselijk worden, zoodanig dat hij zijn chauffeur niet kon verwittigen. Wanneer deze bij de aankomst het rijtuig opende, was M. Kossmann overleden. M. Kossmann was in Hasselt zeer gekend; zijn overlijden is een zwaar verlies voor zijn weduwe en weezen." (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 31-12-2011; (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 04-03-1923, p. 4.; (5) Het Belang van Limburg, 22-12-1946, p. 16.; (6) Het Belang van Limburg, 09-04-1949, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 20-09-1980, p. 16.; (8) Het Belang van Limburg, 14-12-1985, p. 25.; (9) Het Belang van Limburg, 01-10-1993, p. 26.; (10) Het Belang van Limburg, 12-10-2001, p. 31.; (11) Het Belang van Limburg, 25-09-1970, p. 10.

Fiche

Adres: 
De Cleyne Valck
Maastrichterstraat 6
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-373-B
Capakey: 
71022H0373/00B000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Cleyne Valck
Naam van het gebouw nu: 
De Cleyne Valck
Periode of stijl: 
begin 18de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1710: Elisabeth Deyens

- 1720: Jan Janssens

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: handelaar Nathan Kossmann (Sutzingen-D 1858-Hasselt 1918) [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 27], X Kerpen-D 1888 Sophie Heymann (Keulen-D 1861-buurt van Auschwitz, einde 1942)

- Karel Kossmann (Antwerpen 1890 - Sint-Huibrechts-Hern? 1923) [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 28], zoon voorgaande, X Antwerpen 1916 Alice Carolina Kossmann (°Antwerpen 1897)

- 1946-1949: L. Laurent-Vandenrijd (5, 6)

- 1980-(1986): Vandebroek (7, 8)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1915: kramerij Kossmann-Kossmann

- 1946-1949: 'schoen- en marokijnhandel' Huis Laurent (5, 6)

- (1970): boetiek Barbie (11)

- 1980-(1986): Juwelen Vandebroek - Winson Watch (7, 8)

- (1993)-(2001): taverne-restaurant Royal (9, 10)

Huidige functie: 

2017: Base Shop

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "De Cleyne Valck". Neoclassicistisch getint breedhuis van twee traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak; huidig uitzicht uit XIX B, doch oudere kern. Bakstenen gebouw met lijstgevel, gecementeerd en beschilderd. Houten kroonlijsten. Gevel is voorzien van neoclassicistische ornamenten van stuc. Rechthoekige vensters. Gewijzigde benedenverdieping. (2)

Verbouwingen: 

- 1915: verbouwing van de voorgevel en gelijkvloers tot handelshuis in opdracht van N. Kossmann

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 90 m2

- oud huisnummer: Maaastrichterstraat 8

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Juwelen Vandebroek, Maastrichterstraat 6

Download (144.07 KB)

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...