You are here

Den Salighmaker (Kapelstraat)

Description

Het huis droeg de naam Den Bonten Os in de 15de, de 16de en de 17de eeuw. In 1680 heette het pand Den Salvator en een kwarteeuw later Den Salighmaker.

In het begin van de 18de eeuw behoorde Den Salighmaker toe aan Antoon Strauwen. Hij verkocht het aan de Hasseltse priester Sigers (nvdr: Jan-Ferdinand), pastoor te Sint-Lambrechts-Herk, die het aan Gerard Sigers-Vrancken verhuurde. Sigers verkocht het op 23 september 1707 aan Dionijs Keynen. Van Keynen ging het in 1722 over naar Servaas Ulrix. Deze laatste verkocht Den Salighmaker aan Richard Vanintbroeck, die het op zijn beurt op 31 mei 1754, samen met de brandewijnketel en het stokersgereedschap, aan Guilliam Cox verkocht. Uit dit laatste gegeven kunnen wij afleiden dat in dit huis ooit een jeneverstokerij was gevestigd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 149.

Fiche

Adres: 
Den Salighmaker
Kapelstraat (15?)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Bonten Os (15de, 16de, 17de eeuw), Den Salvator (1680), Den Salighmaker
Periode of stijl: 
15de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 18de eeuw: Antoon Strauwen - verkoopt aan

- (?): priester Jan Ferdinand Sigers - verhuurt aan

- (?): Gerard Sigers-Vrancken

- (?): priester Jan Ferdinand Sigers - verkoopt aan

- 1707: Dionijs Keynen

- 1722: Servaas Ulrix - verkoopt aan

- (?): Richard Vanintbroeck - verkoopt aan

- 1754: Guilliam Cox

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...