You are here

De Gulden Swaen (Aldestraat 29)

Description

De Gulden Swaen werd op 12 november 1747 door de weduwe van Hendrik Janssens verkocht aan Christiaan Sallez, vader van Adriaan uit Het Schip, die burgemeester was in 1775. Deze verkocht het aan Joês Geerts uit Den Aenbelt. Op 22 januari 1784 liet deze het over aan Sebastiaan Anthonis. De grauwzusters verkochten het op 20 februari 1795 voor 1170 gulden aan Gerard-Adriaan Van Manshoven.

Op 30 juli 1851 werd het door de erfgenamen van J.-A. Millen en de kinderen Prys publiek verkocht aan Van Cosen, die er een herberg in hield, waarin Vandatte hem als eigenaar opvolgde.

De slager Jan Claes woonde er in 1914. Hij stierf van angst voor de Duitsers op 26 november 1915. Zijn weduwe zette er het slagersbedrijf verder.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 224.

* 1936: "Openbare Verkoop van Woonhuis te Hasselt / Woensdag 16 December 1936, om 2 uur namiddag te Hasselt, ten koffiehuize gehouden door Mr Jos. Vanreyt (nvdr: Joseph Vanreydt), (Aldestraat), zal notaris Gruyters openbaar en ten meestbiedende verkoopen: / Stad Hasselt: / Woonhuis, dienstig voor beambte of rentenier, gelegen Aldestraat n. 29, gekadastreerd sectie H, nr 1135, groot 70 ca.; palende de Aldestraat; verkoopers en de hh. Croonenberghs en J. Govaerts. / Gezegd goed begrijpende: kelder, gang, voorplaats, keuken. koer en W.C. Op de 1e verdieping 2 slaapkamers en verder den zolder. Daarenboven is het voorzien van water en electriciteit. / Te bezichtigen op Maandag, Woensdag en Donderdag. Voor verdere Inlichtingen en plan zich te wenden ter studie van notaris Gruyters, Schiervellaan 32 (Hoek der Leopoldplaats)." (5)

* 1937: "Gevraagd halve gast of leerjongen voor slachterij. J. Bodson-Claes, Aldestraat, Hasselt." (6)

* 1950: "Kermt / Overlijden. — Alhier overleed Donderdag in de ouderdom van drie en zeventig jaren de genaamde Jans Amelia, echtgenote van Bodson Jean. Aan de diepbeproefde familie onze oprechte deelneming." (12)

* 1956: "Eremissen. — Morgen, Paasmaandag, worden in onze stad twee eremissen opgedragen. In de parochie Sint Quintinus draagt Eerw. Pater Bodson (nvdr: Marcel Bodson, geboren Hasselt 1930, broer van Raymond Bodson, zonen van Jozef Bodson en van Elisabeth Claes) zijn plechtige eremis op. Eerw. Pater Bodson woont in de Aldestraat zodat gans de buurt aldaar in feeststemming zal verkeren. / In de parochie Runxt wordt de plechtige eremis opgedragen door Eerw. Pater Roggen die in de Woutersstraat woont. Ook hier zijn de geburen in feest en verenigen zich met de jonge wijdeling en zijn familie. / Beide priesters behoren tot de orde der Minderbroeders. / (…)." (7, 8)

* 1957: "Winkelinstall. voor beenhouw. te kp; zr voordel., in gde st. Aldestraat, 29, Hasselt." (9)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 29-09-2009; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 27-08-2013; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 20-09-1932, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 05-12-1936, p. 7.; (6) Het Belang van Limburg, 07-08-1937, p. 9.; (7) Het Belang van Limburg, 01-04-1956, p. 6.; (8) Het Belang van Limburg, 03-04-1956, p. 5.; (9) Het Belang van Limburg, 19-04-1957, p. 10.; (10) Het Belang van Limburg, 20-12-1959, p. 13.; (11) Het Belang van Limburg, 30-06-1966, p. 6.; (12) Het Belang van Limburg, 04-02-1950, p. 4.; (13) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Gulden Swaen
Aldestraat 29
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1137-D
Capakey: 
71022H1137/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Swaen, De Gulden Swaen
Naam van het gebouw nu: 
De Gulden Swaen
Periode of stijl: 
17de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- (?): Hendrik Janssens

- (?): weduwe Hendrik Janssens - verkoopt aan

- 1747: Christiaan Sallez - verkoopt aan

- (?): Jan Geerts

- 1784: Sebastiaan Anthonis

- (?): grauwzusters - verkopen aan

- 1795: Gerard-Adriaan Van Manshoven

- (?): J.-A. Millen - via erfenis naar

- (?): erfgenamen en kinderen Prys - verkopen publiek

- 1851: herbergier Van Cosen

- (?): herbergier Vandatte

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): beenhouwer Jan Claes (+1915)

- 1915: weduwe Jan Claes

- (1932): beenhouwer Emile Claes (4)

- (1937)-1957: Jozef Bodson X Elisabeth Claes (6, 9), Jan Bodson, wdn Amelia Jans (12)

- (1959): Boddaert (10)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 2de helft 19de eeuw: herberg

- einde 19de eeuw-1957: beenhouwerij Claes, Bodson (4, 6, 9)

- (1959): Huis Boddaert (10)

- 30-06-1966: bloemenwinkel Mimosa (11) - voorheen Onze-Lieve-Vrouwstraat 10 (11) - verhuist naar Zuivelmarkt 5

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

- 2009: boetiek Essentiel

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Gulden Swaen", gelegen op de hoek van de Zwanestraat. Neoclassicistisch uitzicht doch heeft een oudere kern (XVII), zichtbaar in de gesmeed ijzeren muurankers met krullen. (2) Wit geschilderd gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak.

Verbouwingen: 

- 2003: verbouwingen aan voorgevel, in opdracht van Kadine bvba Vorst (Brussel)

Algemeen: 

- stadswoning

- hoekhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 119 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Limburg verwelkomde nieuwe Priesters / Twee Minderbroeders te Hasselt / Eerw. Paters Roggen en Bodson (1956)
Titel: 

Limburg verwelkomde nieuwe Priesters / Twee Minderbroeders te Hasselt / Eerw. Paters Roggen en Bodson (1956)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/04/1956
Pagina('s): 
5
Plechtige Eremis van Eerwaarde Pater Bodson te Hasselt (1961)
Titel: 

Plechtige Eremis van Eerwaarde Pater Bodson te Hasselt (1961)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
18/08/1961
Pagina('s): 
5
Downloads

Overlijdensbericht Elisabeth Claes (1999)

PDF icon Download (49.33 KB)

Overlijdensbericht Jan Bodson (1956)

PDF icon Download (973.58 KB)

Overlijdensbericht Jozef Bodson (1995)

PDF icon Download (56.87 KB)

Plechtige Eremis van Eerwaarde Pater Bodson te Hasselt (1961)

PDF icon Download (63.97 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...