You are here

De Hantboge (Lombaardstraat-Hoogstraat)

Description

Dit hoekhuis van de Hoogstraat en de Lombaardstraat was in feite de uitgang van die hantboge camer aan de Lombaardstraat. De leden van deze camer gebruikten de lange, smalle strook tussen de huizen als schietbaan. Het perceel was 35 m lang en 3,5 m breed. Pas in het eerste kwart van de 16de eeuw werd daarop een woning gebouwd.

De eerste bewoner die we kunnen naspeuren was Willem Tulleneers in 1530, de tweede zijn zoon Hendrik in 1542. Latere eigenaars waren: Ida-Maria Squaden, Gaspar Squaden (in 1677) en Jacobus Squaden (in 1698). Het pand droeg toen de huisnaam Den Gulden Hoorn.

Sebastiaan Jordens was er de eigenaar van in 1713. Zijn zoon Gaspar, echtgenoot van Mechtildis Squaden, verkocht op 18 oktober 1765 zijn helft van het huis voor 495 gulden aan zijn broer Frans; niet lang daarna werd het bij proclamatie voor 2278 gulden aan deze eigenaar verkocht.

In het begin van de 19de eeuw hield Moons er een herberg. Het werd daarna de broodbakkerij van Buntinx, bijgnaamd 'de Kwezel'. In die jaren spookte het vrij regelmatig in De Hantboge; wanneer het er te bont aan toeging, nam de huisbaas eerst een stevige borrel tot zich en greep dan naar de bezemsteel om de rustverstorende gast naar den auwen bauw te verdrijven.

In 1870 was het pand bewoond door haarkapper Lepas. Zes jaar later was er de specerijen- en tabakswinkel van de weduwe Bamps-Jammaerts, daarna de wijnhandel van Lodewijk Jageneau-Bamps en Armand Ungericht-Jageneau.

Eind 1917 werden er tijdelijk de vijf klassen van de stedelijke jongensschool in ondergebracht, omdat de gemeenteschool door de Duitse bezetter was opgeëist. Op 12 november 1918 werd De Hantboge door notaris Portmans publiek geveild, evenwel zonder bevredigend resultaat. Een maand later vond een tweede veiling plaats. Op 7 augustus 1919 werd het eindelijk voor 65 500 F toegewezen aan de bank Maas en Kempen. Later werd het opgenomen in de Vierge Noire

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 64.

Dit hoekhuis met de Hoogstraat heeft zijn lange rechtergevel aan de Lombaardstraat.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 237.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 06-12-2013; (3) Mededeling Murielle Ungricht, 21-05-2012; (4) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Hantboge
Lombaardstraat (2)
Hoogstraat (32)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op 1-H-1160-F
Capakey: 
lag op 71022H1160/00F000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Hantboge, De Gulden Hoorn of De Gouden Hoorn (17de eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1963) (2)
Periode of stijl: 
1ste kwart 16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1530: Willem Tulleneers

- 1542: Hendrik Tulleneers, zoon voorgaande

- (?):  Ida-Maria Squaden

- 1677: Gaspar Squaden

- 1698: Jacob Squaden

- 1713: Sebastiaan Jordens

- (?): Gaspar en Frans Jordens, zonen voorgaande; Gaspar verkoopt aan

- 1765: Frans Jordens

- begin 19de eeuw: herbergier Moons

- (?): broodbakker Buntinx, bijgnaamd 'de Kwezel'

- 1870: haarkapper Alphonse Philippe Ghislain Lepas (Namen 1833-Hasselt 1877) X1 Maria Helena Coumans (Luik ca. 1835-Hasselt 1863), X2 Louise Josephine Petit (°Ieper 1843)

- 1876: handelaarster Anna Christina Jammaer(t)s (Hasselt 1824-1877), weduwe van stadssecretaris Denis Jean Bamps (Hasselt 1807-1859)

- (?): wijnhandelaar Lodewijk Jageneau (Zichen-Zussen-Bolder 1852- Hasselt 1933) X1 Hasselt 1875 Maria Alphonsina Bamps (Hasselt 1851-1916), dochter voorgaande; X2 Hasselt 1919 Eugenie Robben (Kuringen 1877-Zonhoven 1965); en wijnhandelaar Armand Ungricht (Mons 1878-Hasselt 1954) X Hasselt 1897 Joanna Hubertina Christina Maria Jageneau (Hasselt 1876-1953), dochter voorgaande Jageneau-Bamps

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- vanaf 1919: bank Maas en Kempen

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg

- broodbakkerij Buntinx

- kapsalon Lepas

- specerijen- en tabakswinkel

- wijnhandelaars Jageneau

- bankinstelling Maas en Kempen

Verbouwingen: 

- gevoegd bij De Croon (Hoogstraat)

- 1963: afbraak handelsgebouw, in opdracht van Wolf en Hertzdahl Maastricht (2)

Algemeen: 

- hoekpand

- perceel was 35 m lang en 3,5 m breed

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...