You are here

De Zon (Groenplein)

Description

In de arduinen sluitsteen boven de toegangsdeur prijkte een zon als huisembleem. In de linkerlijst van de toegangspoort was op manshoogte, achter een vensterluik, een arduinsteen aangebracht; daarop kwamen een posthoorn, het jaartal 1759 en de woorden ‘boîte aux lettres’ voor, een onweerlegbare aanwijzing dat in dit huis ooit de dienst der posterijen was ondergebracht. Onder het keizerlijk bestuur van Oostenrijk was Gerard Wagemans postdirecteur. Zijn weduwe nam dit ambt waar tijdens de Franse Republiek. Haar zoon werd voor deze bediening onwaardig geacht, en Gerard-Godfried-Nikolaas Vannes kreeg de aanstelling; hij nam het ambt waar tijdens het Franse Keizerrijk en de eerste tien jaren van het Nederlands bewind. In de tweede helft van de 19de eeuw was Theodoor de Corswarem postontvanger. Deze vrijgezel woonde, samen met zijn ongehuwde broer Frans (nvdr: conducteur van Bruggen en Wegen) en zijn zusters Maria en Theresia, in De Zon. Hun broer Petrus-Jos-Henricus, die eveneens ongehuwd was en enkele jaren bij hen inwoonde, verliet Hasselt toen hij 25 jaar was en trad in september 1846 in dienst van de koning van Frankrijk, nadat hij op 16 september voor notaris Gerard Vaesen zijn testament had opgesteld. De postontvanger werd in 1850 bevorderd tot directeur van de posterijen voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg.

In het begin van de 20ste eeuw was De Zon de eigendom van de familie Briers.

Uit: Hasselt intra muros, p. 233.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Zon

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...