You are here

Die Handt (Grote Markt 6)

Description

Dit pand aan de Grote Markt wordt in 1430 voor het eerst vermeld. Het heette toen Capruyn en was de eigendom van Johan van Elekom. Daarna volgden de eigenaars elkaar op. 

In 1517 was groothandelaar Jan Eyben, een man die om zijn deugdzaamheid en groot fortuin in hoog aanzien stond, de eigenaar. Omstreeks 1840 verwierf Antoon Bellefroid het huis. Hij stichtte samen met zijn vriend Jan Jozef Thonissen Le Journal du Limbourg (1840-1848).

In de eerste decennia van de 20ste eeuw was er de ellegoedwinkel In de Klok / A l'Horloge van E. Bellefroid-Castermans in ondergebracht.

Vandaag (2010) bevindt er zich een bankkantoor.

* In 1517 erfde groothandelaar Jan Eyben dit pand. Deze man had een groot fortuin en was van hoog aanzien. De voorname burger schoot zelfs geld voor aan de prins-bisschoppen en aan de steden Hasselt en Sint-Truiden. Op 10 maart 1545 hield prins-bisschop Cornelis van Bergen tijdens zijn grafelijk bezoek aan Hasselt halt voor de woning van Eyben, die hem een ceremoniële verfrissing aanbood. Op 3 mei 1545 werd er een collatie genuttigd door keizer Karel V en Joris van Oostenrijk. Op 10 maart 1548 zat dezelfde prins-bisschop er opnieuw bij aan de feesttafel. Er werd voor hem door de ambachten een geslepen kristallen beker met verguld zilveren deksel gemaakt. Dit was een kunstwerk van de Hasseltse goudsmeden.

* 1923: "Gedenk in uwe gebeden - Antoon Theunissen, echtgenoot van Maria Heynen, geboren te Bolré (S.S) den 18 Januari 1873, en aldaar, ten gevolge van een droevig ongeval, smartelijk aan zijn einde gekomen den 17 Juni 1923." (6)

* 1933: "Bij onze Invalieden. – Grooter en grooter wordt de bijval behaald door de inschrijvingslijst ten voordeele van het St-Niklaasteest der kinderen onzer Oorlogsinvalieden; (…) Eugene Bellefroid, Nijveraar - 50.00 (…)" (4)

* 1937: "Bij onze Oorlogsinvaliden. – Voor het jaarlijksch Sinterklaasfeest ontvingen we volgende sommen voor onze tweede inschrijvingslijst: (…) Mevr. We Eug. Bellefroid 50.- (…)" (5)

* 1946: "Meid gevr. bij M. Moors, 6, Groote Markt, Hasselt." (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 11-01-2010; (3) Het Belang van Limburg, 01-10-1977, p. 6.; (4) Het Belang van Limburg, 15-11-1933, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 22-11-1937, p. 2.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 24-06-1923, p. 7.; (7) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 12-06-2013; (8) Het Belang van Limburg, 14-12-1974, p. 12.; (9) Het Belang van Limburg, 03-08-1991, p. 11.; (10) Het Belang van Limburg, 29-09-1946, p. 11.

Fiche

Adres: 
Die Handt
Grote Markt 6
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-353-C
Capakey: 
71022H0353/00C000
Naam van het gebouw vroeger: 
Capruyn (14de eeuw), Die Handt - Die Hant (15de eeuw), De Gulde Handt (17de eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
Die Handt
Periode of stijl: 
1ste helft 19de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1430: Johan van Elekom

- (?): Jannes Van Spauwen

- (?): Hendrik Van Spauwen, zoon voorgaande

- 1517: groothandelaar Jan Eyben X Catharina van Elsrack

- (?): erfgenamen voorgaande

- 1669: Willem van den Cloester

- (?): Mathijs Peuskens uit Antwerpen

- 1761: Henricus Smeets-van Hilst 

- 1783: Mathias Vaets - via erfenis naar

- (?): Jan Vaets, zoon voorgaande

- (?): Henricus Smeets

- ca. 1840: Antoon Bellefroid 

- (?): landmeter van het kadaster Vandebrouck-Martens uit Sint-Truiden

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1909: Antoon Theunissen (+1923) X Maria Heynen (6)

- (?): nijveraar, makelaar Eugène Bellefroid (°Hasselt 1883) X Hasselt 1907 Gertrude Castermans

- (1946): Moors

- 1991: Algemene Spaar- en Lijfrentekas - ASLK (9)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- ellegoedwinkel 'In de Klok - A l'Horloge' / E. Bellefroid-Castermans

- ca. 09-1974 (opening): Free Time Center (+ Grote Markt 4 & 5) (8)

- (1977): Huis Milan Rouwkleding (+ Grote Markt 5) (3)

- (1991): kantoor ASLK - voorheen Grote Markt 15

appartementen / handelsgelijkvloers

- 2000: kantoor Fortis Bank

Huidige functie: 

appartementen / handelsgelijkvloers

2010: bankkantoor Fortis BNP Paribas

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "Die Handt" of "De Gulde Handt". Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met dakkapel, uit XIX A (?). Bakstenen gebouw met een witgeschilderde lijstgevel; aan de rechterzijde een gecementeerde hoekband; kordonlijst tussen de tweede en derde verdieping. Rechthoekige vensters in een geprofileerde omlijsting van stuc (?); kordon vormende lekdrempels. Aangepaste begane grond. (2)

Verbouwingen: 

- 1964: verbouwings- en uitbreidingswerken van grootwarenhuis, in opdracht van Groothuis nv Vorst, naar ontwerp van architect J. Mertens (Ganshoren)

- 1986: verbouwen van voorgevel winkelpand, in opdracht van Unikamp nv Aarschot, naar ontwerp van architect Luc Kooyman (Kapellen)

- 1993: verbouwen handelspand en woonst, in opdracht van A.S.L.K. Brussel, naar ontwerp van architect Jo Spaas (Neerpelt)

- 1996: verbouwen van pand tot drie appartementen, in opdracht van A.S.L.K. Brussel, naar ontwerp van Architectenbureau Peeters Hasselt

- 2000: vervangen van lichtreclame, in opdracht van Fortis Bank nv Brussel

- 2006-2007: vervangen van bestaande lichtreclame, in opdracht van Fortis Bank nv Brussel

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 160 m2

Referenties

pp. 25-26 Een eerste vermelding van dit pand vinden wij in het gichtregister 229, folio 71 van het jaar...
Het kantoor van de spaarbank ASLK zal binnenkort tijdelijk van de Grote Markt in Hasselt verdwijnen. De...
ASLK-kantoor op Hasseltse Grote Markt moet verhuizen (1991)
Titel: 

ASLK-kantoor op Hasseltse Grote Markt moet verhuizen (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/08/1991
Pagina('s): 
11
Free Time-Center Hasselt: alles voor doe het zelver! (1974)
Titel: 

Free Time-Center Hasselt: alles voor doe het zelver! (1974)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/12/1974
Pagina('s): 
12
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Free Time-Center Hasselt: alles voor doe het zelver! (1974)

PDF icon Download (143.47 KB)

Overlijdensbericht Gertrude Castermans (1970)

PDF icon Download (827.81 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...