You are here

Description

Een der oudst gekende stamvaders van de familie Dierna uit Maaseik is een zekere Lambertus, die gehuwd was met N. Aleydis. Uit dit huwelijk werden te Maaseik elf kinderen geboren tussen 1646 en 1664. Hun zoon Michael (geboren 7-1-1651 en overleden 9-6-1714) was burgemeester en schepen van de Eikerstede. Hij huwde op 18-4-1677 met Cecilia Elisabeth Broeckmeulen en had met haar ook elf kinderen.

Vermelden we enkel Lambertus Fredericus (geboren 1683), licentiaat in beide rechten en schepen, die op 9-2-1708 huwde met Maria Elisabeth Loijens, Franciscus Robertus (geboren 1687), burgemeester en in 1721 gehuwd met Marie Elis, de Limbourg, en Maria Theresia (geboren 1698), die in 1738 huwde met Lambertus Henricus de Pergeiis. Vermelden we tenslotte nog Maria Anna Dierna (geboren 1710), dochter van Lambertus Fredericus en M.E. Loijens, die 23-5-1757 aan Mathias Severijns van Rotem «haere omtrent 3/4 parten van de wintmoelen te Rothem met al haere appendenten» (= ca. 4 ha) verkocht voor 2.600 gulden.

Uit: Goole F. & Severijns P., Limburgse families en hun wapen, in: Het Belang van Limburg, 22-09-1973, p. 15.

Weetjes: 

* “Lambert Dierna, burgemeester van Hasselt in 1656 - 1659 - 1665, voerde als familiewapen: «In zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van drie groene klaverblaadjes 2-1». Ook te Maaseik behoorde dit geslacht tot het stadspatriciaat en een Michael Dierna was er ook burgemeester op het einde van de 17de eeuw.” (1)

* "De familie Dierna is thans uitgestorven. Zij bezat in het westelijk stadsgedeelte verscheidene huizen, o.a. Groot en Kleyn Maeseyck aan de Schrijnwerkersstraat. Lambertus van Dierna was in 1676 schepen, nadat hij in 1660 en 1665 regerend burgemeester was geweest. Op 22 april 1711 overleed bij haar zuster, die begijn was, de weledele Maria-Margaretha Dierna, weduwe van den doorluchtigen heer Gerardus Wesius. Anne-Marie Dierna was priores der witte nonnen in 1726 en stierf in 1733. Judith Dierna was medeoverste in het Begijnhof van Hasselt en stierf (toevallig te Maastricht) op 18 november 1741." (2)

(1) Goole Francis & Severijns Piet, Hasselt 750 jaar stad - de wapenschilden van de burgemeesters, in: Het Belang van Limburg, 17-07-1982, p. 29.; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 242, noot 10.

Fiche

Naam: 
Familie Dierna
Benaderende periode van: 
17de eeuw e.v.

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...