You are here

Gemeentelijk onderwijs in Kermt

Description

Uit de verslagen van de gemeenteraad blijkt dat er reeds in 1848 onderwijs gegeven werd te Kermt. In de begroting van dat jaar werd immers een jaarwedde van 400 F voorzien voor de dorpsonderwijzer.

In 1852 werd Guillaume Loix als onderwijzer aangesteld in de gemeenteschool. Hij kreeg de zorg toegewezen over zevenenveertig leerlingen: drieëndertig betalenden en veertien die kosteloos de lessen mochten volgen. Aangezien er nog geen schoolplicht bestond was het schoolbezoek gekenmerkt door onregelmatige aanwezigheden. Tweederden van de leerlingen moesten in de maanden april tot oktober hun ouders helpen op het veld en bij de oogst. Waarschijnlijk beperkte de inhoud van de lessen zich dan ook tot lezen en leren rekenen.

Volgens een nota van 1862 bestond er in dat jaar in Kermt een privé-school voor meisjes waar ze niet enkel konden leren lezen en rekenen, maar ook de catechismus, de schrijfkunst en handwerk kwamen aan bod.

Op 1 september 1865 kocht de gemeente Kermt een stuk grond van barones Leontien de Wal, echtgenote van burggraaf Vilain XIV. De gemeente bouwde er het gemeentehuis en de ruimte voor een klas.

Vanaf 1 januari 1876 richtte de gemeenteschool ook onderwijs in voor mannelijke volwassenen. Hieruit mag men afleiden dat er onder de bevolking meerdere analfabeten waren. Het feit dat er in 1883 vierentwintig volwassenen waren ingeschreven bewijst voldoende hoe groot de behoefte aan elementaire vorming was.

Tussen 1934 en 1954 werd de school verruimd met vier klaslokalen. Toen de afbraak van de oude gebouwen onvermijdelijk was, werd in 1984 het dossier voor een nieuwbouw geopend. Begin 1991 werden de werken gestart.

De huidige stedelijke basisschool Kermt beschikt over een volledig uitgebouwde kleuterafdeling en de zes leerjaren van het lager onderwijs.

Vanaf 2001 zijn alle klascomputers op een intern netwerk aangesloten en kunnen ze hun software betrekken via de centrale server. Alle klassen van de lagere school hebben bovendien permanent internettoegang.

Vele jaren werd het huis dat aan de school verbonden was bewoond door het gezin Gustaaf en Emma Mangelschots-Daniëls. Emma werd er door de onderwijzers en de kinderen van de school als conciërge op de handen gedragen. Dagelijks bedacht zij het kleine volkje met een frisdrank, soep of wat snoepgoed. Leven tussen de jongeren houdt je jong. Op 17 mei 2005 vierde Emma haar honderdste verjaardag.

De school is gelegen op de Diestersteenweg 165

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 136-137.

Fiche

Datering: 
1848

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...