You are here

Description

In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in 1976, brengt Karel Cools ook enkele interessante gegevens over de familie Hermans uit Hasselt, die verwant was met de Coolsen. Deze familie stamt uit Diepenbeek en de eerste die zich te Hasselt kwam vestigen was Petrus Lambertus Hermans, geboren te Diepenbeek op 25 juni 1830. Hij was een zoon van Paulus Hermans (+Hasselt 18 februari 1840) en van Anna Maria Hermans uit Hasselt (nvdr: Hasselt 1787-Diepenbeek 1860). Petrus Lambertus Hermans (nvdr: +Hasselt 1900) huwde (nvdr: Diepenbeek 1858) met Elisabeth Lambrechts en kocht in de Kapelstraat de alomgekende Pelikaan, die verder bleef dienst doen als afspanning.

Het gezin Hermans-Lambrechts telde zes kinderen. Hun oudste zoon werd Louis gedoopt in 1860 (nvdr: 1861) en nam kort na zijn huwelijk (nvdr: Hasselt 1887) met Maria Hendrickx (nvdr: Hendrix) de Pelikaan over. Zijn vader had grond gekocht op de Kuringersteenweg en installeerde er een houtzagerij. Louis Hermans, die in 1919 (nvdr: Hasselt 1889) overleed, had één zoon, die de naam Edgard kreeg. Elisabeth Hermans, een dochter, huwde op 28 mei 1896 met Charles Cools (1864-1915), die een bakkerij hield in de Kapelstraat. Een andere dochter, Mathilde Jeanne Marie, overleed in 1894 op 13-jarige leeftijd. Hyppolyte Hermans, geboren in 1867 en overleden te Luik in 1937, huwde met Alice Nijsten uit Luik (1865-1938) en had met haar drie kinderen: Germaine (X Paul Vayssière), Adolphe (x Berthe Perinet) en Carl (x Julia Mardaga). Hyppolyte was conducteur van bruggen en wegen en woonde achtereenvolgens te Leuven, later even te Maaseik en kocht in 1905 een buitenverblijf te Lanklaar. Blijven nog Alfons en Jules Hermans, de twee broers die de zagerij van hun vader overnamen. Zij huwden de gezusters Hubertine en Virginie Vanstraelen en hadden grootse plannen. Het bedrijf vormden ze om tot een stoomzagerij, die zelfs een private spoorverbinding kreeg met het station van Hasselt. Het werd een bloeiend bedrijf, maar de grote investeringen veroorzaakten een daling van het zakencijfer bij de Eerste Wereldoorlog. Alfons werd daarbij nog ziek en stierf kort daarop.

Zijn broer Jules begon handel te drijven met de Duitsers, deed al vlug gouden zaken, maar zag zich daardoor verplicht op het einde van de oorlog naar Duitsland te vluchten. Enkele maanden later keerde hij terug en gaf zich gevangen, maar werd niet veroordeeld. Wel diende hij zoveel belastingen op te brengen, dat hij zijn zaak moest opdoeken en terug naar Duitsland trok, waar hij ook overleed. Zijn vrouw stief in een ouderlingentehuis te Wetten bij Kevelaer. Jules had geen kinderen; Alfons had er drie: Paula, Fina en Julien.

Elisabeth Lambrechts, de moeder van deze zes kinderen, werd te Hasselt geboren op 21 januari 1838 en stierf er op 19 februari 1905. Zij was de dochter van Willem Lambrechts en Mechtildis Briers, beiden uit Diepenbeek afkomstig. Mechtildis Briers was een dochter van Godefridus en Joanna Hermans.

Uit: Francis Goole en Piet Severijns, Familiekroniek Hermans, in, Het Belang van Limburg, 04-06-1988, p. 16.

Weetjes: 

* 1921: "Assisenhof van Limburg. Zaak Hermans. — Verleden Maandag werd voor de Assisen van Limburg, afdeeling Hasselt, de behandeling begonnen der zaak ten laste van Jul. Hermans, eigenaar eener houtzagerij en aannemer van openbare werken, te Hasselt. Hij wordt beschuldigd groote hoeveelheden hout voor den vijand gezaagd en hem de planken ervan voortkomende geleverd te hebben, alsook van werken voor den vijand uitgevoerd te hebben. De zittingen worden ingenomen door het onderhooren van talrijke getuigen en het voordragen van het verslag van den deskundige-boekhouder. De beschuldiging wordt staande gehouden door M. Massa, substituut-prokureur te Hasselt. Als verdediger van den beschuldigde treedt op Mr Geraerts, van Hasselt." (2)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 20-11-1921, p. 2.

Fiche

Naam: 
Familie Hermans
Benaderende periode van: 
19de eeuw
Benaderende periode tot: 
20ste eeuw

Referenties

Downloads

Overlijdensbericht Elisabeth Hermans (1953)

PDF icon Download (37.81 KB)

wwe van Karel Cools (Hasselt 1864-1915)

Recent toegevoegd

Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...
"Woensdag jl. overleed in zijn woning aan de Weg naar As, 113 te Genk Laurent Withofs . De h. Withofs...
Jan Hubert Willems huwde Anne-Marie Haeven en was horloger op de Grote Markt nr. 15. (nvdr: nr. 14 )...
Romain Willems , zoon van Willems-Haeven, huwde in 1905 met Hortense Pollaris (°22 december 1884). Ze...
Het wapen dat als volgt kan beschreven worden: “In groen een golvende schuinbalk en een rode barensteel...