You are here

Het Schoentje (Botermarkt)

Description

Deze naam sierde het veeleer moderne uithangbord van het thans afgebroken hoekhuis langs het steegje dat de Zuivelmarkt met de Fruitmarkt verbindt. Het besloeg zowat de helft van de huidige doorsteek. De linkergevel van het pand was in zoverre merkwaardig dat het de enige trapgevel van de stad was.

Ook het steegje zonder naam had zijn charme. De pastelschilder Jef Van Brabant kon niet in de bekoring weerstaan om het te penselen. Gezien vanuit Den Glazen Hoek, met een deel van de Sint-Quintinuskerk als achtergrond was het beslist een karakteristiek hoekje van onze stad, waarvan de trapgevel van Het Schoentje met zijn Lievevrouwebeeldje, de rechtergevel van De Tinnen Knop (rechts), het Corenvat en De Blauwe Hantmm et hun ouderwetse ramen, en de aloude Muysenval (links) de samenstellende elementen waren.

In de eerste helft van de 18de eeuw behoorde Het Schoentje toe aan Hendrik Vandersmissen. Deze liet het door erfenis over aan zijn ongehuwde dochter Elisabeth. Elisabeth Vandersmissen overleed in 1791 en haar neven Baerts erfden het huis. Een van deze neven, Arnold, woonde trouwens reeds in 1776 bij haar in.

In de eerste helft van de 19de eeuw woonde er de stadhuisbediende Gielkens-Steykens. Na deze laatste werd het bewoond door diens zoon Hendrik, een slager. Daarna ging het naar een kleinzoon, die later naar Brussel verhuisde.

Tegen de linkergevel hing een Lievevrouwebeeldje, dat door de eigenaars steeds met devotie werd verzorgd. (nvdr: zie ook De Bloempot)

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 210.

Fiche

Adres: 
Het Schoentje
Botermarkt-Fruitmarkt
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Schoentje
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
1ste helft 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1ste helft 18de eeuw: Hendrik Vandersmissen - via erfenis naar

- tot 1791 (+): Elisabeth Vandersmissen, dochter voorgaande - via erfenis naar

- 1791: neven Baerts

- 1ste helft 19de eeuw: bediende Gielkens-Steykens

- (?): slager Hendrik Gielkens, zoon voorgaande

- (?): Gielkens, kleinzoon voorgaande

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- slagerij Gielkens

Huidige functie: 

gesloopt

Algemeen: 

- hoekpand

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...