You are here

Kasteel van Kermt (Diestersteenweg)

Description

De Luikse tak van de familie de Berlaymont had de Holrakkerwinning als vakantiehuis. Hierdoor won de winning aan belang, in zoverre zelfs dat een prachtig kasteel met park naast de kerk werd gebouwd als verblijfplaats.

Tot midden 19de eeuw werd de dorpskern van Kermt volledig gedomineerd door de kerk en het kasteel. Het kasteel had een uitgebreid park dat zich uitstrekte tot aan de huidige Nachtegalenlaan. Toen in 1864 de spoorlijn Hasselt-Diest werd aangelegd werd het park verkocht en omgezet in weiland.

Helaas werd het kasteel in de jaren 1930 verkocht en voor het grootste gedeelte gesloopt. Een stille getuige van dit groots verleden blijft de massieve steen met wapenschild van de familie de Stockhem, dat zich in de kerk bevindt.

* 1927: "Openbare Verkoop van Hooigras Te Kermpt. Op Maandag 20 Juni 1927, om 2 uur ter herberge gehouden door M. Gustaaf Vanderstraeten, genaamd «A la Trompette» te Kermpt, zal de notaris Demal te Kermpt openbaar aan de meestbiedenden verkoopen: Het Hooigras, staande te wassen in de Kersebeemden, langs den dreeft van het kasteel te Kermpt. Verdeeld in koopen. Ten verzoeke van den heer Graaf de Meeus (nvdr: André de Meeûs d'Argenteuil, Brussel 1879 - Watermaal-Bosvoorde 1972), Ordonnantieofficier des Konings. Wonende te Boschvoorde. - Komptante betaling." (3)

* 1936: "Te Koop 5 volgaande Melkschapen, einde dracht begin Februari, bij Jozef Wellens, Kasteel Kermt Dorp." (4)

* 1949: "Uitslagen der Notariële verkopen / (...) Kermt (Dorp) Steenweg 10: gebouw (deel kasteel) dienstdoende als gemeentehuis 33 a. 90 ca. 525.000 fr. (14-1-49) not. D. Smeets" (5)

 

(1) Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 3, 6.; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 28-01-2010; (3) Het Belang van Limburg, 19-06-1927, p. 8.; (4) Het Belang van Limburg, 19-12-1936, p. 10.; (5) Het Belang van Limburg, 26-03-1949, p. 7.

Fiche

Adres: 
Kasteel van Kermt
Diestersteenweg (206)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Kasteel van Kermt
Periode of stijl: 
16de eeuw / 18de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- familie de Berlaymont

- familie de Stockhem

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- familie de Meeûs

- 1927-1928: zusters dominicanessen

- jaren 1930: gemeentebestuur Kermt

Vorige functie(s): 

- woonhuis 

- tijdelijke verblijfplaats zusters dominicanessen 

- gemeentehuis

Huidige functie: 

- grotendeels afgebroken voor de Tweede Wereldoorlog

- volledig afgebroken einde jaren 1970 (2)

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Voormalig gemeentehuis, resterende vleugel van een vroeger speelhof, het z.g. "Kasteel van Kermt". Alleenstaand, neoclassicistisch gebouw, drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (kunstleien), uit XIX B. Witgekalkte baksteenbouw op een gepikte plint met verwerking van hardsteen voor kordons, vensterdorpels en deuromlijsting. Rechthoekige, beluikte vensters en een rechthoekige deur. Rondboogdeur in de l.zijgevel en recent aanbouwsel tegen de r.zijgevel. (3)

Algemeen: 

- landhuis

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...