You are here

Minderbroedersstraat 1-3

Description

* 1936: “Te Huren / Welgelegen en schoon Kommerciehuis, dienstig voor café of handel, Minderbroederstraat, Nr. 1, te Hasselt, bestaande uit: kelder, 3 plaatsen gelijkvloers met afzonderlijken uitgang, 3 slaapkamers 1ste verdiep, 2 slaapkamers 2de verdiep en zolder. Gas, water en electriciteit. Dadelijk in genottreding. Te bevragen op bovengenoemd adres.” (6); “Te koop, Herbergmeubels, bestaande uit Buffet met marmeren plaat en étagère, 3 eiken tafels en 2 banken. Adres, Minderbroederstraat 1 te Hasselt” (7)

* 1939: “Aanrijdingen. — Woensdagmorgen rond .kwart voor elf, werd in de Minderbroederstraat een vitrine verbrijzeld van het huis Smeets. De auto van mevrouw de Barones de Villenfagne de Vogelsanck, wonend te Zolder kwam van de Paardsdemerstraat gereden. Voor het huis Smeets stond de handkar van den placeerder Lemmens Leonard, wonend te Beverloo maar toen de auto de kar wou voorbijsteken, raakten de twee voertuigen aan elkaar — men weet niet hoe — zoodat de kar draaide en in de vitrine terecht kwam. Deze laatste meet 1 m. 65 cm. bij 1,65 m. en heeft natuurlijk een zekere waarde. De schade wordt door de verzekering gedekt.” (3)

* 1951: “Openbare verkoop van een schoon en welgelegen handelshuis te Hasselt. Dinsdag 7 Aug. 1951, om 2 u namiddag te Hasselt, ten koffiehuize «Scherpensteen» Demerstr., zal Not. Gruyters openbaar en den meestbiedende verkopen: (…) Een schoon en welgelegen «Handelshuis, Minderbroederstraat nr 1 en 3, gekadastreerd sectie H nr. 1413 h. groot 60ca, palende: de Minderbroederstraat; Vanstraelen-Tempels Pierre en Somers-Sarlée Robert. Dit goed welgelegen voor alle handel begrijpt: gelijkvloers, winkelplaats gang, W.C., keuken, 2de winkelplaats met afzonderlijke ingang tegen de Minderbroedersstraat. Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers; op de 2de verdieping 2 slaapkamers met gemak een derde te maken, verder zolder. Het goed heeft kelder onder de winkelplaats en is voorzien van water, gas en electriciteit. In huur bij Mr. Smeets Jos. Te bezichtigen 's Dinsdags en 's Vrijdags van 3 tot 6 u. Voor verdere inlichtingen en plan zich te wenden ter studie van Not. Gruyters, Guffenslaan 11.” (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 84.; (3) Het Belang van Limburg, 06-04-1939, p. 2.; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 18-04-2016; (5) Het Belang van Limburg, 21-07-1951, p. 9.; (6) Het Belang van Limburg, 22-02-1936, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 07-03-1936, p. 10.

Fiche

Adres: 
Minderbroedersstraat 1-3
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1413-H
Capakey: 
71022H1413/00H000
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1939): Joseph Smeets (Kuringen 1907-Hasselt 1975) X Marie-Louise Carlens (Sint-Lambrechts-Herk 1914-Hasselt 2004)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg

- Huis Smeets

- boetiek Folieke + Demerstraat 34, Demerstraat 36

Beschrijving buitengevel: 

2009 - Het gebouw telt vijf traveeën en drie bouwlagen.

Verbouwingen: 

- 1996: verbouwen van een winkelpand, in opdracht van W-Constructions nv Blankenberge, naar ontwerp van architect Bart Lens (Hasselt)

- 2001: het verbouwen en uitbreiding van een kinderkledingwinkel, in opdracht van Mod'Elle nv Blankenberge, naar ontwerp van architect Bart Moors (Lummen)

- 2011: vervangen van bestaande lichtreclame en schilderen van gevel, in opdracht van O'Neill Europe bv Warmond (NL), naar ontwerp van De Leeuw Dirk Architects (Ukkel)

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 60 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Joseph Smeets (1975)

PDF icon Download (38.27 KB)

echtg. van Marie-Louise Carlens (Sint-Lambrechts-Herk 1914- Hasselt 2004)

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...