You are here

Tijdschrift Oostland

Description

Het tijdschrift Oostland vindt haar oorsprong in de Vereniging van Limburgse Schrijvers (VLS, 1936). De VLS publiceerde in haar beginjaren in het maandblad Limburg, in Kunst en Letteren (een wekelijkse culturele bijlage van Het Belang van Limburg) en via de literaire Oostlandreeks.  

Op 14 juli 1949 besliste de VLS met een eigen tijdschrift van start te gaan: Oostland-Bulletin, later kortweg Oostland geheten. Deze periodieke uitgave had geruime tijd geen vaste verschijningstermijn. In het tijdschrift konden de Limburgse schrijvers hun literaire pennenvruchten laten verschijnen. Het blad werd ook gebruikt voor het publiceren van overlijdensberichten van leden en voor het bekendmaken van verslagen. Het is dan ook een belangrijke inlichtingsbron voor de geschiedenis van de Limburgse schrijversvereniging.

In 1973 bracht Oostland een speciaal nummer uit met de bio-bibliografie van de aangesloten leden, als aanvulling en voortzetting van de soortgelijke uitgave van 1937 in Kunst en Letteren. Vanaf juni 1986, met nummer 84-85, werd het een driemaandelijks tijdschrift met een eigen redactieraad. Zo kon Oostland geleidelijk aan uitgroeien tot een gezaghebbend literair tijdschrift, dat ook toegang bood aan buitenstaanders. Sedertdien werden heel wat gedichten, novellen, romanfragmenten, reisverhalen en essays van historische en volkskundige aard opgenomen.

De herdenkingsplechtigheid van 50 jaar VLS (1986) was ook de aanleiding voor het uitgeven van een lijvige aflevering van Oostland, bestempeld als Cahier 1 en onder de titel Gedenkboek 50 jaar V.L.S. 1936-1986. In die feestbundel werden hoofdzakelijk artikels, documenten en verslagen met betrekking tot een halve eeuw verenigingsleven opgenomen.

Sinds 2005 verschijnt Oostland (met Ingrid Lenaerts als redactiesecretaris en verantwoordelijke uitgever) met een kunstige kleurenfoto. Ook is het geïllustreerd en volledig gelijmd, zodat het blad als een fraai verzorgde uitgave oogt. Inmiddels werden al 184 nummers uitgebracht. Vandaag noemt Oostland zichzelf "Literair-Cultureel Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers". De andere uitgave van de KVLS is Limburgse Monografieën.

Fiche

Datering: 
1949
Opdrachtgever: 
Vereniging van Limburgse Schrijvers - VLS

Referenties

Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...