You are here

Sint-Jozefskerk Rapertingen

Description

In 1913 besliste het Hasseltse stadsbestuur om in Rapertingen een kerk te laten bouwen. Zo werd de basis gelegd voor een nieuwe wijk met ongeveer 700 inwoners. De oprichting ervan werd in het Staatsblad van 13 mei 1913 bevestigd. De nieuwe parochie omvatte de gehuchten Rapertingen, Pietelbeek, Melbeek, Trekschuren en Singelbeek. E.H. Kuypers werd kapelaan, Jozef Stiels voorzitter en Louis Van Briel secretaris van de Kerkraad.

Op 15 mei 1914 begonnen de werken aan de neoromaanse kerk; op 3 augustus van dat jaar werd de eerste steen gelegd (nog te zien). Tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten de werken stilgelegd worden. Uiteindelijk werd de kerk pas in 1926 in gebruik genomen.

* 1913: "Hasselt. - In zijne zitting van dinsdag stemde de gemeenteraad eene toelage van 100.000 fr., om in ieder der gehuchten Runxt en Rapertingen eene parochiekerk te bouwen." (4)

* 1930: “Raepertingen — Bliksem op den toren. — Donderdag namiddag tijdens het onweder dat in de hoofdstad en omstreken woedde, is de bliksem ingeslagen in den toren der nieuwe kerk, die in het voorjaar pas gewijd werd. De toren werd gedeeltelijk vernield, in een der muren werd een opening geslagen, een der groote vensters viel kapot ten gronde en de electrische verlichting brandde af.” (7)

* 1947: “Heiligschennende diefstal in de parochiekerk Sint-Jozef te Rapertingen / Magere buit / Vrijdag morgen, bij het binnenkomen der kerk, stelde de koster vast, dat de grote offerblok, die zich in het midden der kerk bevindt opengebroken was. Waarschijnlijk hebben de dieven een breekijzer gebruikt en het slot verbrijzeld. Er zou slechts een geringe som geld buit gemaakt zijn, want E.H. Pastoor had Zondag de offerblokken juist gelicht. De dieven, ziende dat ze in hun opzet mislukten, zijn vertrokken, zonder dat ze ook maar een ander offerblok aanraakten. De diefstal moet waarschijnlijk Donderdag in de loop van de dag plaats gehad hebben, want alle sloten werden onaangeroerd gevonden Vrijdag morgen. 't Is te hopen dat deze stoutmoedige bandieten weldra achter slot zullen zitten en dat ze hun welverdiende straf niet zullen ontgaan.” (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 21-05-2012; (3) H. Martens, bouwmeester (1983), p. 19.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 05-07-1913, p. 4.; (5) Het Belang van Limburg, 06-12-1947, p. 1.; (6) Het Belang van Limburg, 20-03-2013, p. 37.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 11-10-1930, p. 2.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
8-D-1350-W
Capakey: 
71328D1350/00W000
Naam van het gebouw vroeger: 
Sint-Jozefskerk
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Jozefskerk
Periode of stijl: 
1914-1924
Architect: 
Hyacint Martens (Stevoort 1847-1919) & Vincent Lenertz (Echternach 1864-Leuven 1914) & Leon Jaminé (Hasselt 1858-Hoepertingen 1921); Jos Deré (Borgloon 1889-Oostende 1968)
Stijl: 
neoromaans
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- kerkfabriek Sint-Jozefparochie Rapertingen

Vorige functie(s): 

parochiekerk

Huidige functie: 

parochiekerk

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Parochiekerk St.-Jozef. Neoromaanse kruisbasiliek uit 1869 (nvdr: 1914). De plattegrond beschrijft een ingebouwde Z.O.-toren, geflankeerd door een ronde traptoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een transept van één travee en een koor van twee rechte traveeën met halfronde sluiting en Z.O.-sacristie. Baksteenbouw met verwerking van natuursteen, op een breukstenen plint. (2)

Verbouwingen: 

In september 2012 startten de renovatiewerken aan de binnenzijde van de kerk, maar tussen 2006 en 2009 werden ook de buitenzijde en het dak al aangepakt. Erevoorzitter August Peeters zette bijna 10 jaar geleden zijn schouders onder dit project. Geen simpele opgave, want uiteindelijk klokt de kostprijs af op 1,3 miljoen euro. De kostprijs van de werken liep hoog op omwille van onzichtbare werken onder het kerkdak. De zoldering werd over de gehele kerk aangepakt en voldoet nu aan de nieuwste veiligheidsnormen. Ook binnen in de kerk werden grondige werken uitgevoerd. Het complete schip, de zijbeuken en het koor kregen een nieuwe verflaag. De doopkapel werd eveneens in haar vroeger glorie hersteld. Ook zal er een nieuwe klank door de kerk galmen want het orgel is vervangen door een nieuw 'Eclessia'-exemplaar, dat specifiek ontwikkeld is voor het spelen in kerkruimten.

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 2342 m2

Referenties

Begunstigd door een allerschoonste Meiweder had verleden Maandag 19 Mei, de plechtige inwijding plaats...
H. Martens, bouwmeester (1983)
Titel: 

H. Martens, bouwmeester (1983)

Uitgever: 
Davidsfonds Stevoort-Wijer
Jaar van uitgave: 
1983
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
De Parochie der Vijf Gehuchten / Een schoone Kerk te Raepertingen / Wijding van dit nieuwe Bouwwerk en Installatie van Pastoor De Meer (1926)
Titel: 

De Parochie der Vijf Gehuchten / Een schoone Kerk te Raepertingen / Wijding van dit nieuwe Bouwwerk en Installatie van Pastoor De Meer (1926)

Naam van de krant: 
Gazet van Genck en Omstreken
Datum van uitgave: 
08/08/1926
Pagina('s): 
1, 2
Wandelen in Rapertingen (2007)
Titel: 

Wandelen in Rapertingen (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Sint-Jozefskerk gebruiksklaar na renovatie (2013)
Titel: 

Sint-Jozefskerk gebruiksklaar na renovatie (2013)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/03/2013
Pagina('s): 
37
Plechtige Wijding der parochiekerk v. Raepertingen (1930)
Titel: 

Plechtige Wijding der parochiekerk v. Raepertingen (1930)

Naam van de krant: 
Het Algemeen Belang der Provincie Limburg
Datum van uitgave: 
22/05/1930
Pagina('s): 
1
Bloeiperiode in Hasseltse Parochie Rapertingen / Verfraaide Kerk, flinke Parochiezaal, getraind Zangkoor en bloeiende katholieke Verenigingen / Eendrachtig geschaard rond nieuwe Herder (1952)
Titel: 

Bloeiperiode in Hasseltse Parochie Rapertingen / Verfraaide Kerk, flinke Parochiezaal, getraind Zangkoor en bloeiende katholieke Verenigingen / Eendrachtig geschaard rond nieuwe Herder (1952)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/12/1952
Pagina('s): 
5
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Rapertingen (2010)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Rapertingen (2010)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Downloads

Sint-Jozefskerk gebruiksklaar na renovatie (2013)

PDF icon Download (1.31 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...