You are here

Hoeve (Trekschurenstraat 41)

Description

(1) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 04-02-2012

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Periode of stijl: 
19de eeuw
Stijl: 
vakwerkbouw
Vorige functie(s): 

hoeve

Huidige functie: 

gesloopt?

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Hoeve op U-vormige plattegrond, uit XIX. Het erf is door een houten poort tussen woonhuis en karrehuis van de straat afgesloten. Ten W., woonhuis met stallingen, elf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Lichtblauw overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen; versteende stallingen; verhoogde en gecementeerde bakstenen stoel; tien ankerbalken. Twee beluikte vensters en twee deuren. Bakstenen zijgevels. Ten 0., dwarsschuur van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), in lichtblauwgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel. Aangebouwde karrehuizen onder lessenaarsdaken tegen voor- en zijgevel. Klein bakhuis onder pannen zadeldak achter het woonhuis; stijl- en regelwerk met lemen vullingen. (1)

Algemeen: 

- open bebouwing

- oud huisnummer?

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...