You are here

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt

Description

“(…) Voor W.O. I werden door de geschiedkundigen verscheidene tijdschriften uitgegeven doch om aan het gebrek van verschillende gedachtewisselingen een mouw te passen, werd besloten om een oudheidkundige studiekring op te richten.

De stichters waren C. De Baere, J. Leynen en C. Vanderstraeten. (nvdr: & Jozef Lyna)

De eerste lezing werd gehouden op 13-3-1913 en als voorzitter werden achtereenvolgens gekozen: L. Goemans, E.H.P. Daniels, J. Leynen en dr. M. Bussels.

Vele bijdragen werden gebundeld in 'Verzamelde Opstellen', dat na W.O. II werd vervangen door het Oude Land van Loon. (Ondertussen werd de federatie gesticht die de kringen Tongeren, Maaseik, St.-Truiden, Neerpelt, Lanaken en Hasselt omvatte). De federatie gaf jaarlijks het Oude Land van Loon uit en verzorgt het tweemaandelijks tijdschrift Limburg dat eertijds voor een vriendschapsbedrag werd verworven.

Bij de viering van het 25-jarige bestaan van de studiekring verkreeg ze de titel «koninklijk».

Als doelstelling heeft de studiekring het bevorderen van de Loonse en Hasseltse geschiedenis dit o.a. door maandelijkse zittingen (waar gewoonlijk 2 onderwerpen behandeld worden) en het inrichten van jaarlijkse uitstappen.

Het huidig (nvdr: 1985) bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter E.H. J. Moons, ere-voorzitter dr. M. Bussels, secretaris: mevr. Ceyssens-Rubens, penningmeester: mev. E. Christiaens-Demal, Bestuurslid: mevr. F. Huygebaert en W. Smeets, afgevaardigde Sted. Culturele Raad.

Belangstellenden worden uitgenodigd op de lezingen gehouden om 20 uur in de «King George», Grote Markt. De volgende lezing zal doorgaan op 25 maart. G. Minten behandelt dan Oorsprong en structuur van het Graafschap Loon. Op 25 april spreekt F. Berchmans over Tongeren en de Romeinen.”

Uit: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt koos nieuw bestuur (1985)

* Periodiek 'Verzamelde Opstellen', jaarlijks, 1923-1943

* Verzamelde opstellen: ter eere van zijn voorzitter den eerwaarde heer Pol. Daniels [1923] door Geschied- en Oudheidkundige Studiekring van Hasselt

Fiche

Name: 
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring
Datum van oprichting: 
1913
Soort organisatie: 

Multimedia

Referenties

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt koos nieuw bestuur (1985)
Titel: 

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt koos nieuw bestuur (1985)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/02/1985
Pagina('s): 
11
Kunst in de Kijker - 137 (2005)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 137 (2005)

Ondertitel: 
Portret Polydoor Daniëls (1845-1944), 1928, Jos. Damien (1879-1973)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht E.H. Jos Moons (2000)

Download (41.18 KB)

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...