You are here

Michiels, Louis (1881-1918)

Description

Ludovicus Wilhelmus Michiels werd geboren in 1881 in Maastricht als jongste zoon van hovenier Johannes (Maastricht 1858-Hasselt 1914) [begraven Oud Kerkhof, sectie A, graf nr. 68] en van Maria Hubertina Detrie (Maastricht 1859-Hasselt 1939). Louis had nog een broer en drie zussen. Het gezin woonde in de Fonteinstraat. Louis liep school aan het Koninklijk Atheneum.

Tot 1909 was er nog geen algemene dienstplicht. Jongemannen moesten loten om te zien of ze al dan niet vrijgesteld waren van legerdienst. In 1901 trok Louis ‘het lot’. In 1906 trouwde hij in Hasselt met Elisabeth Ryckalts (Hasselt 1884-Wurfeld/Maaseik 1974). Hun huwelijksgeluk werd in 1908 gezegend met de geboorte van een zoon Jan (+Maaseik 1980). Het gezin woonde in de Maastrichterstraat nr. 86.

Op 29 juli 1914 begon België met de mobilisatie van zijn troepen. Twee dagen later werd de volledige mobilisatie afgekondigd. Louis was 1ste sergeant bij het 11de Linieregiment dat zijn standplaats had in Hasselt. Op 1 augustus 1914 vertrok het regiment naar Luik om deel te nemen aan de verdediging van de fortengordel. Louis werd krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar Soltau (D). In 1918 werd de wereld ook nog eens getroffen door een vreselijke griep, de zogenaamde Spaanse griep. Hieraan bezweek Louis op 31 oktober 1918. Hij werd begraven in Lüneburg (D).

Sinds oktober 1926 ligt Louis begraven op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg.

Weetjes: 

* Begraven Lüneburg (D); herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats, 10-1926 = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan); vermelding van naam Gedenkplaat gesneuvelde onderofficieren Elfde Linieregiment (kerkhof Kruisveld)

* 1926: “Dankbetuiging / Wij ondergeteekenden hebben een zoeten plicht te vervullen. Aan al de Maatschappijen, ja zonder uitzondering, onzen oprechtsten dank uit te drukken voor den bijzonderen blijk van deelneming, voor den grooten troost, die ze ons bewezen hebben, door hunne tegenwoordigheid aan de begrafenis van onzen diepbetreurden Echtgenoot en Vader. / Mme Wwe Michiels-Ryckalts en Zoon / 86, Maastrichterstraat, 86, Hasselt” (6)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/2 & EP/4.; (5) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt); (6) Gazet van Genck en Omstreken, 24-10-1926, p. 5.

Fiche

Naam: 
Louis Michiels
Alias: 
Ludovicus Wilhelmus Michiels, Lodewijk Willem Michiels
Geboorteplaats: 
Maastricht (NL)
Geboortedatum: 
25.08.1881
Plaats van overlijden: 
Lüneburg (D)
Datum van overlijden: 
31.10.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
1 sergeant mil 1901 – 11 Linie
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; krijgsgevangen; doodsoorzaak: ziekte (griep)

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...