You are here

Polus Jean (1890-1917)

Description

Auteur: Louis Polus

Pieter Joannes (Jean) Polus was afkomstig uit Hasselt, 24 jaar en getrouwd met Theresia Peeters toen hij in 1914 gemobiliseerd werd. Hij vocht als soldaat bij het 11de Linieregiment in Luik en raakte hier gewond. Na een tijd in een ziekenhuis in Luik werd Jean Polus als krijgsgevangene afgevoerd.

Een kapelaan, Joseph Dewit, bezorgde een kort bericht aan de ouders van Jean Polus. Hij stelde hen gerust dat Jean kort ziek was geweest maar inmiddels gezond en als krijgsgevangene naar Duitsland werd afgevoerd. Hij vervolgde: "Ik heb met hem gesproken. Hebt dus maar goede hoop; na den oorlog komt hij gezond terug.”

Eerst komt Jean terecht in het Munsterlager bij Hannover. Hij blijft hier tot omstreeks 1916 of 1917. Later wordt hij overgebracht naar het krijgsgevangenenkamp van Hameln (Hamelnlager, Hannover). Hier overlijdt hij op 21 april 1917, na een korte ziekte, in het ziekenhuis van Georgsmarienhütte (Osnabrück). Het kampbestuur maakte hiervan pas op 17 juli 1917 een attest op.

Postuum werden hem twee medailles toegekend: de Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918 en het Gedenkteken der Zegepraal.

Uit: Website Europeana1914-1948 – geraadpleegd op 17-03-2014

Weetjes: 

* Begraven Georgiensmarienhütte (D); herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden)

* Jean Polus was de oudste zoon van Joseph (Hasselt 1865-1929) en van Maria Rosalia Pels (Hasselt 1866-1929). Hij trouwde op 15 januari 1914 in Hasselt met Theresia (Trees) Peeters (Hasselt 1892-1948), dochter van metser Sebastianus (Hasselt 1872-1947) en van Maria Anna Hortensia Bellemans (Hasselt 1872-1942). In 1923 trouwde Theresia Peeters met mijnwerker Alphonse Joseph Maris (Hasselt 1891-voor 1948).

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/3 & EP/5.; (5) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Naam: 
Jean Polus
Alias: 
Pieter Joannes Polus, Pierre Jean Polus
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
27.09.1890
Plaats van overlijden: 
Georgiensmarienhütte (D
Datum van overlijden: 
21.04.1917
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
grondwerker; soldaat 2 kl mil 1910 – 11 Linie 1/2 (2 Cie)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; krijgsgevangen; doodsoorzaak: ziekte; gehospitaliseerd

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...