You are here

Description

In de 19de eeuw behoorde dit huis toe aan burgemeester Michel Arnold Bamps (Hasselt 1793-1865). Zijn kinderen verkochten het op 17 juli 1866 publiek aan metselaar-aannemer Jos Ploumen (Maastricht 1824-Hasselt 1893).

* 1930: "Studie van Notaris Goetsbloets te Hasselt / Openbare Verkoop van Schoone Meubels / Te Hasselt / Dinsdag 4 November om 10 ure 's morgens, zal de notaris Goetsbloets van Hasselt ten meestbiedend verkoopen te Hasselt, Aldestraat, 52 / Allerhande schoone Huismeubels: salon bestaande uit tafel, 4 stoelen, canapé, 2 zetels. / Verscheidene coulisse- en andere tafels, bedden met ressortbakken en toebehoorten, lavabos, kleerkasten, nachttafels, lijnwaadkasten, dressoir, secrétaires, hoektafels. al deze meubels zijnde in eiken hout of acajou. / Piano, verscheidene schoone spiegels, schouwgarnituren, lusters, tapijten, gordijnen, stores, draperien, enz. / Stoven, cuisinières, gruisbakken. / Badinstelllng. / Allerhande kleine voorwerpen zooals vazen, posturen, porcelein en glaswerk. / Piano, merk Berden. / Komptante betaling. De meubels zijn te bezichtigen op Vrijdag 31 October van 2 tot 4 ure." (13)

* 1932: "Onze Raadselprijskamp / Dertiende Trekking / Lijst der winners: / Een prijs kan slechts afgeleverd worden bij vertooning der kwijting van 1932. (…) Lijst der gewonnen Romans: / De personen, die deze boeken willen verzonden krijgen per post, worden verzocht bij hun brief te voegen een zegel van één frank, voor de verzendingskosten, alsook hun kwijting, als bewijs dat ze op ons blad voor 1932 geabonneerd zijn. (…) «Het Veenland» / (…) Geukens Karel - Aldestraat 52 - Hasselt. (…)." (4)

* 1934: "Uitgestald - Deze dagen zagen we in sommige uitstalramen van onze stad, prachtige schilderijen tentoongesteld, tevens ook mooie geschilderde portretten, zoo onder meer een geschilderd portret van den Heer A.B. / Na navraag kwamen we te weet, dat deze fijne werkjes waren uitgevoerd door onzen begaafden stadsgenoot H. Benoit Geukens, zoon van onze geachten heer Hoofdopziener Karel Geukens. We brengen dan ook aan deze en tevens aan den flinken schilder onze hartelijke felicitaties! / Bravo!" (5)

* 1945: "Bond der Kroostrijke Gezinnen - Wegens het in gebruik zijn der huidige feestzalen, zal ons Driekoningenfeest tot onbepaalden datum verschoven worden. / De leden en de nog niet-leden die de lidkaart 1945 verlangen te bekomen kunnen deze afhalen op het voorloopig adres Aldestraat, 52, Hasselt, op de volgende dagen: (…). (8)

* 1949: "Uitslag gevelversiering 1948. Er waren meer dan 400 deelnemers. (…) Burgershuizen: Bekwamen het Maximum der punten (…) Brillouet J., Aldestraat, 52." (9)

* 1950: "Burgerlijke stand van 22 tot 28 maart 1950. / (…) Overlijdens: (…) Maria Vrindts, wed. Geukens, 72 jaar (…)." (10)

* 1986: "Creatieve hulp (2 u./dag), bij voorkeur met ervaring in kralenwerk, schrijven naar Mie Katoen, Aldestraat 52, 3500 Hasselt." (17)

* 1996: "Handelszaken over te nemen / (…) / Mie Katoen Hasselt / Handel in parels, sieraden, rubber / Meer dan 15 jaar exclusiviteitswinkel voor creatieve mensen / Volledig heringerichte winkel, ruim leslokaal met magazijn, ruime woning op bovenverdieping (…)." (18)

* 2000: "Dringend poetsvrouw gevraagd voor Etiket Plus, Aldestraat 52, Hasselt." (19)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 227.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 20-11-2010; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 05-05-1932, p. 5.; (5) Het Belang van Limburg, 07-04-1934, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 06-11-1936, p. 3.; (7) Het Belang van Limburg, 08-11-1936, p. 3.; (8) Het Belang van Limburg, 03-01-1945, p. 2.; (9) Het Belang van Limburg, 04-02-1949, p. 4.; (10) Het Belang van Limburg, 30-03-1950, p. 4.; (11) Het Belang van Limburg, 03-06-1951, p. 4.; (12) Het Belang van Limburg, 22-06-1952, p. 4.; (13) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 01-11-1930, p. 5.; (14) Het Belang van Limburg, 23-03-1974, p. 13.; (15) Het Belang van Limburg, 10-03-1979, p. 3.; (16) Het Belang van Limburg, 04-04-1980, p. 3.; (17) Het Belang van Limburg, 23-10-1986, p. 23.; (18) Het Belang van Limburg, 15-06-1996, p. 15.; (19) Het Belang van Limburg, 18-12-2000, p. 43.; (20) Het Belang van Limburg, 10-02-2001, p. 14.; (21) Het Belang van Limburg, 26-04-1980, p. 18.; (22) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Aldestraat 52
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1112-B
Capakey: 
71022H1112/00B000
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw
Opdrachtgever: 
Michel Arnold Bamps (Hasselt 1793-1865) (?)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1865 (+): burgemeester Michel Arnold Bamps - via erfenis naar zijn enig nog levende kind, nl. notaris Gaspar Arnold - verkoopt aan

- 1866: metselaar-aannemer Franciscus Joseph Ploumen (Maastricht 1824-Hasselt 1893) X Hasselt 1852 Maria Lucia Sak (Achel 1823-Hasselt 1893)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1932): hoofdinspecteur vrij onderwijs Karel Geukens (Heppen 1875-Hasselt 1936) X Millen 1902 Elisabeth Vrindts (Millen 1878-Hasselt 1950) en kinderen w.o. Gerard, Benoit (6, 7, 10)

- (1945): Bond der Kroostrijke Gezinnen (8)

- (1948): meester-kleermaker Jean Brillouet (9) (Hasselt 1885-1973) X Hasselt 1906 Christina Durlinger (Hasselt 1882-1965)

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- (1949): kleermaker Jean Brillouet (11, 12)

- 03-1974 (opening)-1980: Kunst- en Antiekgalerij Herckenrode / Herkenrode (14, 15, 16) - verhuist naar Dokter Willemsstraat 44 (21)

- 05-04-1980 (heropening): Galerij Ars Picturae (16)

- (1986)-1996: parels en sieraden Mie Katoen (17, 18)

- 2000: binnenhuisinrichting Etiket Plus (19, 20)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

- 2010: kindermode Eigenwijs

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoclassicistisch getint breedhuis uit XIX B. Bakstenen gebouw met lijstgevel, met gewijzigde benedenverdieping. Gecementeerde en beschilderde gevel met later toegevoegde Art Deco elementen op de penanten der tweede bouwlaag. Rechthoekige vensters, op de tweede bouwlaag in neoclassicistisch getinte stucwerkomlijsting, en met rechthoekig balkon met gietijzeren hek. Rechthoekige deur in een beschilderde hardstenen omlijsting. (3)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 100 m2

Referenties

Woensdag verspreidde zich te Hasselt de droeve mare van het afsterven van den heer K. Geukens, in leven...
EEN KONINKLIJKE UITVAART Zaterdag voormiddag hadden te Hasselt onder een ongemeen-groote belangstelling...
Arlette Van Elsen heeft in Hasselt 'Etiket Plus' geopend. Een aanwinst voor de mooiste handelsstad van...
De h. Geukens ten grave gedragen (1936)
Titel: 

De h. Geukens ten grave gedragen (1936)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
08/11/1936
Pagina('s): 
3
Etiket Plus betaalbare klasse (2001)
Titel: 

Etiket Plus betaalbare klasse (2001)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
10/02/2001
Pagina('s): 
14
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
In memoriam oud-hoofdinspecteur K. Geukens (1936)
Titel: 

In memoriam oud-hoofdinspecteur K. Geukens (1936)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
06/11/1936
Pagina('s): 
3
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Voorouderlijk artisanaat schittert in pronkstukken der Luikse meubelkunst (1980)
Titel: 

Voorouderlijk artisanaat schittert in pronkstukken der Luikse meubelkunst (1980)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/04/1980
Pagina('s): 
18
Downloads

Dankbetuiging Gerard Geukens (1936)

PDF icon Download (28.03 KB)

Overlijdensbericht Benoit Geukens (1978)

PDF icon Download (34.89 KB)

Overlijdensbericht Jean Brillouet (1973)

PDF icon Download (934.29 KB)

wdn van Christina Durlinger (Hasselt 1882-1965)

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...