You are here

Description

Tot kort na de Tweede Oorlog was Kiewit-Heide een erg verwaarloosde wijk. Er waren geen wegen die naam waardig, geen elektriciteit en zelfs geen behoorlijke waterafloop. Het was vooral door de inzet van pastoor Hermans dat er verbetering kwam in de ellendige toestand op de Hasseltse Heide. Onder zijn impuls kwam er een kapel, een schooltje, werden de wegen er verhard en werd de waterleiding doorgetrokken.

Van dan af beterde de toestand van de heibewoners. De kinderen van de Hei konden in hun eigen schooltje terecht, er was een kapel waar de zondagmis kon plaats vinden en er kwamen enkele initiatieven om ook wat ontspanning te brengen. Het ontstaan en de werking van een schuttersvereniging en de latere voetbalvereniging waren de voornaamste verenigingen die het leven op de Heide aangenamer maakten.

Eens de wegen verbeterd en de toegangen tot de wijk aangepast, vestigden zich nieuwe bewoners op de Hei.

In de jaren 1970 besloten enkele bewoners om de verdere ontwikkeling van het sociaal leven grondig aan te pakken. Er werd een VZW opgericht die zich als doel stelde een waardig onderkomen te bouwen voor de schutters, en andere verenigingen. Zo ontstond, na jaren van geduldig sparen en door het organiseren van tal van activiteiten, het huidig ontmoetingslokaal: 'Heiwind'. Het was vooral de inzet van de bewoners die zelf meehielpen aan de voorbereiding van de bouw en de steun van de stad en de wijk Kiewit dat het plan succesvol werd gerealiseerd. Nu de wijk is uitgegroeid tot een volwaardige stadswijk met tal van moderne huizen in de beide straten is het buurtlokaal uitgegroeid tot een centrum van het wijkleven.

Uit: Wandelen in Kiewit-Heide (2007)

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Hasseltse Heide

Referenties

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Wandelen in Kiewit-Heide (2007)
Titel: 

Wandelen in Kiewit-Heide (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...