You are here

Description

Deze naam werd op 27 juni 1952 gegeven aan de oude verbindingsweg tussen Kuringen en de Crutzenwinning. Deze winning was een hoeve in leen van de graven van Loon en lag ter hoogte van de Oude Kuringerbaan. Bij de aanleg van de Herkenrodesingel tijdens de jaren 1960 werd ze afgebroken.

Van de winning bestaan er vermeldingen uit 1384 Crutsen en 1763 een winninge gelegen op de kuringerbaan, krutzen genaemt, bestaende in verscheyde bloocken, velden, hoofven, vijvers, boomgaerden, weijde, bempden ende bosch alls aen alckanderen annex 43 bunder, toestaende den Heere Baron De Geloes

In volksverhalen wordt wel eens verteld over een geheime onderaardse gang tussen de Herkenrodeabdij, de Crutzenwinning en het refugehuis in de Maastrichterstraat, maar het doorkruisen van de Demervallei was in de middeleeuwen onmogelijk. 

De Broekstraat in Kuringen kreeg na de Tweede Wereldoorlog als naam: Raoul Vereeckestraat. Op 18 oktober 1959 besliste het gemeentebestuur de straat terug Broekstraat te noemen. De straat werd na de gemeentefusie in 1977 - er bestond al een Broekstraat in Stevoort - bij de Crutzenstraat gevoegd. De naam Kuringse Broekstraat verwees naar de oude Broekerwinning in het laaggelegen Broek. De weg liep langs de Broekerwinning tot aan de Crutzenwinning. Hij vormde dan ook een belangrijke verbinding tussen Hasselt en Kuringen.

* 1949: "Kuringen huldigt haar gemeente-ontvanger en reikt roemvolle eretekens uit / Op Maandag 27 Juni j.l. had ten gemeentehuize een plechtige zitting plaats van gemeenteraad en kerkfabriek. Om 7 uur stipt stonden enkele prachtauto's voor het gemeentehuis geparkeerd en daaruit stapten de Heren Commandant Van Parijs, afgevaardigde van de Kolonel — de familie Vereecke. Vooreerst werd overgegaan tot de huldiging van M. Robben aan wie het burgerlijk kruis van eerste klas werd toegekend als beloning voor de goede en trouwe diensten gedurende meer dan 35 jaar aan 't land bewezen, in hoedanigheid van Gemeenteontvanger van Kuringen. Verder kwam de Heer Vereecke en familie aan de beurt. De leden van 't Gemeentebestuur van Kuringen hadden de eer, de roemvolle eretekens te mogen overhandigen aan M. Vereecke, van wijlen hun zoon Raoul Vereecke, soldaat gevallen op 't veld van eer op 25 Mei 1940. In 'n treffende aanspraak herinnerde de Heer Burgemeester de droevige omstandigheden, waarin 'n held van de plicht zijn leven liet. «Als zovelen stond hij, soldaat Raoul Vereecke, in de eerste stelling aan 't Albertkanaal te Eigenbilzen. Na volbrachte taak marcheerde Raoul Vereecke met 'n makker aan 't hoofd der Kompagnie als «eclaireur» een 100 tal meters voorop, langs 'n veldweg op ongeveer 1 km. van Vinkt. Gekomen op ongeveer 200 m. van de grote baan Nevele-Vinkt bemerkte hij soldaten achter de haag, van een voor hem liggende woning. Denkende dat 't Belgische troepen waren, deed hij teken aan zijn volgende makkers, om maar vooruit te komen. Helaas, ’t waren Duitsers en een mitrailleurvuur velde hem en zijn makker neer. Thans rust hij op ’t kerkhof te Vinkt.Deze hoogste daad van zelfopoffering werd verheerlijkt, met de toekenning van deze eretekens. (…)" (1) * "(...) Soldaat Raoul Vereecke, Beveren-Waas - 26.3.1920 (gedomicilieerd te Kuringen) (...)" (2) * 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. (…) Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (…) De Broekstraat (vroeger Raoul Vereeckestraat), (…)” (3)

(1) Het Belang van Limburg, 29-06-1949, p. 4.; (2) Het Belang van Limburg, 27-05-1967, p. 18.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Crutzenstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
(Kuringen: Broekstraat, Raoul Vereeckestraat - na WOII tot 18-10-1959)
Datering: 
27.06.1952
Bemerkingen: 
Heilig Hart (tot nrs 25 en 38), Kuringen (Sint-Gertrudis: vanaf nrs 27 en 40)

Multimedia

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.
Wandelen in Heilig Hart (2007)
Titel: 

Wandelen in Heilig Hart (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...