You are here

Sint-Augustinus (Havermarkt 24)

Description

Het pand op Havermarkt 24 was in het verleden gekend als Sint-Augustinus.

Voor de Eerste Wereldoorlog woonde er notaris, burgemeester en senator Ferdinand Portmans (1854-1938). Er werd sindsdien ook al eens gesproken van Huis Portmans. Het verlengde van de Havermarkt werd later naar deze Hasseltse burgemeester met de titel "ridder" genoemd: Ridder Portmansstraat.

Een eerste vermelding van bebouwing op deze plek gaat terug tot 1749. Momenteel zijn het vooral 19de-eeuwse elementen die het uitzicht van het pand bepalen. We kunnen spreken van een neoclassicistische stijl.

* 1928: "(...) Maandag. 13 Februari 1928 om 3 uur namiddag ten koffiehuize «Café de la Courronne» gehouden door M. Gustaaf Corsouls zal de notaris F. Portmans van Hasselt ten verzoeke van de heeren der Kerkfabriek v. Hasselt, openbaar aan de meestbiedenden verhuren: Een weide gelegen ter plaatse «Casterstraat» Sie D. nr. 63 des kadasters, groot 31 a.. In huur geweest bij den heer Th. Douchar. (...)." (13)

* 1946: "Gevr. voor Hoei: goede Meid vr kl huishouden, g. loon. Schr. Mw Thirier, 69 Av. Albert Ier, Hoei; of Bureau Royale Belge, Havermarkt 28, Hasselt." (6)

* 1952: "Enige gelegenheid Verzekeringen en Hypotheekleningen – Machtige Maatschappij, gesticht in 1853, alle verzekeringen Leven, Ongevallen, Brand, Diefstal (1ste voortbrengster Leven, 1951, groot Vak) werft Agenten aan, in de streken waar ze niet vertegenwoordigd is. Schr. La Royale Belge, Bijhuis Limburg, Havermarkt, 26 te Hasselt." (7)

* 1982: "Aanwezigheid in Hasselt / Akkoord, de aanwezigheid van de Royale Belge in Hasselt dateert al van een vijftigtal jaar terug toen zij haar kantoren onderbracht in het pand Havermarkt nr. 24. Maar sindsdien is het kliënteel aanzienlijk toegenomen, er moeten meer zaken worden verwerkt, vandaar de behoefte aan grotere kantoren die een betere organisatie mogelijk maken. Op 27 oktober jl. wijdde de Royale Belge dan ook de nieuwe inrichting in in de IPPA-lokalen, nog altijd op de Havermarkt maar nu aan de overkant in de nrs. 7-9. Het betreft natuurlijk een voorlopige onderbrenging want de Royale Belge koestert grote uitbreidingsplannen. (…)" (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 02-01-2012; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 04-03-2013; (4) Het Belang van Limburg, 09-04-1982, p. 12.; (5) Het Belang van Limburg, 22-12-1934, p. 7.; (6) Het Belang van Limburg, 31-01-1946, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 12-04-1952, p. 10.; (8) Het Belang van Limburg, 23-04-1971, p. 7.; (9) Het Belang van Limburg, 09-11-1982, p. 43.; (10) Het Belang van Limburg, 06-02-1982, p. 13.; (11) Het Belang van Limburg, 19-12-1987, p. 19.; (12) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (13) Het Algmeen Belang der Provincie Limburg, 12-02-1928, p. 8.

Fiche

Adres: 
Sint-Augustinus
Havermarkt 24
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-932-L
Capakey: 
71022H0932/00L000
Naam van het gebouw vroeger: 
Sint-Augustinus, Huis Portmans
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Augustinus
Periode of stijl: 
18de eeuw / 1ste helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- voor 1749: Arnold Streel en Maria Mees

- na 1749: Arnold Fagot-Keynen

- 1793: koopman Jan Van Vinckenroye-Wauters - verhuurt 

- (?): koopman Jan Wilsens

- (?): tingieter Nicolas Speelmans (Hasselt 1770-1804) X Hasselt 1795 Maria Catharina Janssens (°Hasselt 1770)

- (?): advocaat en rentenier Arnoldus Ludovicus Napoleon Van Muysen (Vanmuysen) (Hasselt 1806-1879) X Hasselt 1834 Maria Catharina Aldegondis Cartuyvels (Hasselt 1810-1884)

- 1884: rentenierster Emilie Van Muysen (Vanmuysen) (Hasselt 1835-1885), dochter voorgaande

- 1895: handelsreiziger Arnold Gilissen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- notaris, burgemeester en senator Ferdinand Portmans-Roelants

- (1934): (La) Royale Belge (5) / (1946): Thirier (6)

Vorige functie(s): 

woonhuis

- voor 1920: zomerhuis met tuin

woonhuis / handelshuis

- na 1920: huis met werkhuis

- (1934)-1982: (La) Royale Belge (5, 6, 7, 8) - verhuist naar Havermarkt 7-9 (10)

- vanaf 09-04-1982: platenwinkel Abby Music (4)

- 1982-1987: Limburgs Interim Bedrijf (L.I.B., LIB) (9) voorheen Bampslaan 30 - verhuist in 1987 naar Minderbroedersstraat 46

- (1992)-2013: CitiBank (wordt omgedoopt in Beobank)

Huidige functie: 

bankinstelling

2014: Beobank

Beschrijving buitengevel: 

1978 - Neoclassicistisch getint herenhuis. Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit XIX A. Bakstenen gebouw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel; de tweede en derde travee springen uit t.o.v. de vierde en vijfde, en de eerste travee springt op zijn beurt uit t.o.v. de tweede en derde; kordonlijst en fries van panelen onder de houten kroonlijst. Rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting van beschilderde hardsteen; kordon vormende lekdrempels; entablementen met geprofileerde druiplijst op de tweede bouwlaag. Gewijzigde benedenverdieping. Zijgevels met aandak, vlechtingen en muurankers. (2)

Beschrijving tuin: 

Vroeger had een kleine waterloop in de tuin van deze woning zijn oorsprong. Het waterloopje was diep en ommuurd. Het kronkelde zich voor en tussen panden om uit te monden in de Jodenbeek.

Verbouwingen: 

- toevoeging van twee kleinere woningen aan het oorspronkelijke pand

- 1920: afbraak zomerhuis, opbouw werkhuis met gasmotor

- 1992: verbouwen gevel, in opdracht van Citibank Belgium nv Elsene, naar ontwerp van architect Samyn en Vennoten nv Ukkel

- 2004: vervangen/plaatsen van lichtreclame Citibank, in opdracht van Citibank Belgium nv Elsene

Algemeen: 

- herenhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 380 m2

- oude huisnummers: 28, later 26

Referenties

pp. 191-192 In de tuin van deze woning nam een kleine waterloop zijn oorsprong. Hij liep als een sauwe...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt, van roemrijke oude tot sprankelende vernieuwende stad: de ROYALE BELGE draagt haar steentje bij (1982)
Titel: 

Hasselt, van roemrijke oude tot sprankelende vernieuwende stad: de ROYALE BELGE draagt haar steentje bij (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
06/02/1982
Pagina('s): 
13
Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)
Titel: 

Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1960
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
L.I.B. - Uitzendkrachten op de Limburgse arbeidsmarkt (1982)
Titel: 

L.I.B. - Uitzendkrachten op de Limburgse arbeidsmarkt (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/11/1982
Pagina('s): 
43
Nieuwe vestigingsplaats voor L.I.B. in Hasselt (1987)
Titel: 

Nieuwe vestigingsplaats voor L.I.B. in Hasselt (1987)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/12/1987
Pagina('s): 
19
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Vandaag opening te Hasselt van Abby Music, grootste platenkeuze in Limburg (1982)
Titel: 

Vandaag opening te Hasselt van Abby Music, grootste platenkeuze in Limburg (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/04/1982
Pagina('s): 
12
Downloads

Vandaag opening te Hasselt van Abby Music, grootste platenkeuze in Limburg (1982)

PDF icon Download (85.8 KB)

L.I.B. - Uitzendkrachten op de Limburgse arbeidsmarkt (1982)

PDF icon Download (101.94 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...