You are here

Description

Tuilt is een zelfstandige parochie van Hasselt en was oorspronkelijk een gehucht van Kuringen. De parochie grenst aan Stokrooie, domein Herkenrode, Schimpen en Kermt. Het is een woongebied met een bloeiend verenigingsleven.

Tuilt maakte in zijn vroegste jaren deel uit van het domein Herkenrode. De kapel van Tuilt werd rond 1704 door de abdij opgericht. Herkenrode ligt veel inwoners nauw aan het hart, maar eind jaren '50 sneed de autosnelweg de woonkern af van de abdij.

Tussen de twee wereldoorlogen woonden in Tuilt slechts enkele families, die als boeren, arbeiders of mijnwerkers de kost verdienden. Op de Zolderse Kiezel na waren de straten onverhard. Er reden geen auto's en pas in 1932 begon men met de aanleg van het electriciteitsnet. Rond 1930 begon de bevolking stilaan uit te breiden.

De Tuiltenaren waren erg katholieke mensen. Ze beleden hun geloof in Kermt, al hoorde Tuilt eigenlijk bij Kuringen. Hun ontmoetingscentrum was café De Hoek, waar een klein zaaltje aan verbonden was (tegenover huidige frituur Herkenrode). Om niet altijd naar Kermt te moeten, begonnen enkele Tuiltenaren te denken aan een eigen parochie. Door de Tuiltse bevolking te sensibiliseren en veel contacten te leggen, slaagden Frans Buntinx, Guillaume Leers en vooral Henri Eyckmans erin, Tuilt als parochie te laten erkennen. In 1934 begon men met de bouw van een eigen school. In 1953 kregen ze van het bisdom Luik de toestemming om een kerk te bouwen. Die werd in 1955 afgewerkt met de hulp van de inwoners. Pastoor Gijsenbergs zou de eerste pastoor worden.

Nog tijdens de bouw van de kerk werden de KAV en de KWB opgericht. Later volgde het zangkoor. In 1960 werd parochiezaal De Biekaar ingehuldigd. Intussen was Tuilt al meer verkaveld en waren er veel mensen van buiten de parochie komen wonen. Met Jan Plas en Jan Stevens als motor kende het parochiale leven toen haar bloeiperiode. Die samenhorigheid zit nog altijd in de genen van de Tuiltenaren; nog steeds staat de parochie bekend om haar sociaal leven.

Uit: Wandelen in Tuilt (2007)

Multimedia

Referenties

13. Tulthe Aan de Snapperstraat , aan een meander van de Demer ligt de eigenlijke ontstaanskern van...
Hasseltse wijkbewoners leren elkaar beter kennen via het internet (2008)
Titel: 

Hasseltse wijkbewoners leren elkaar beter kennen via het internet (2008)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
26/01/2008
Pagina('s): 
1
Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)
Titel: 

Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)

Ondertitel: 
1240-1990
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1990
Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)
Titel: 

Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Tuilt (2013)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Tuilt (2013)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Wandelen in Tuilt (2007)
Titel: 

Wandelen in Tuilt (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Downloads

Hasseltse wijkbewoners leren elkaar beter kennen via het internet (2008)

PDF icon Download (2.88 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...