You are here

Voddenkapel (Luikersteenweg)

Description

Dit is de oudste nog bestaande kapel van Rapertingen. Haar naam verwijst naar het uitzonderlijke gebruik dat eraan verbonden is. Deze kapel is toegewijd aan Maria en wordt sinds jaar en dag bezocht door gelovigen die de spoedige genezing van een zieke, en dan vooral zieke kinderen, willen afsmeken. Het aloude gebruik om met een lapje stof, afkomstig van de kleding van de zieke persoon, naar de kapel te gaan en dit daar achter te laten bestaat nog steeds.

De kapel staat heden ten dage aan de drukke Luikersteenweg en gaat schuil achter een brede haag en een aangebouwde garage. Vroeger was er echter een smalle veldweg die naar de kapel leidde. In die tijd was het gebruikelijk dat bij ziekte men met gedurende negen dagen met negen personen in processie naar de kapel toeging om te bidden en er een lapje stof achter te laten.

Het gaat om een klein, smal gebouw dat ingrijpend werd gerestaureerd en aangepast in 1991. De kapel dateert echter uit de tweede helft van de 18de eeuw. Zij wordt vermeld op de kadasterkaart van Hasselt uit 1763. Toen stond de kapel bekend als de Stienaertskapel, verwijzend naar Willem Stiels, de toenmalige eigenaar van een nabijgelegen weiland.

Uit: Kerken en Kapellen - Parochie Rapertingen (2010), p. 219.

* 1992: "Tijdens een eenvoudige en korte plechtigheid werd het onlangs gerestaureerd Voddekapelleke langs de Luikersteenweg ingewijd. De kapel is toegewijd aan O.L. Vr. ter Koorts. De volksmensen geloofden dat hier de koorts kon genezen worden door aan de deurtralies allerlei kledingstukken van de zieke vast te binden. (…) Bij de inzegening hield pastoor Debelder een kort gebed, hij zegende de beelden en de kapel terwijl het parochiaal koor van Rapertingen zorgde voor enkele Mariale liederen. Na afloop van de plechtigheid was het Jean Robyns die namens de sympathisanten van de kapel dankwoorden richtte tot alle medewerkers. Vooral tot ere-burgemeester Meyers door wiens toedoen de kapel, vroeger eigendom van juffrouw Stiels, aan de stad werd overgedragen. Hij dankte ook schepen Vanrijkel door wiens herhaalde tussenkomst de restauratie plaats vond en waarvoor de stad 360.000 frank veil had." (5)

* Koorts zou er genezen worden door aan de deurtralies kinderluiers, hemdjes, rokjes, mutsjes en andere kledingstukken te binden. Bij het binden wordt een bezweringsformule opgezegd: "Oude vuile wei / Ik bind de koorts aan uw zij" en daarna moet men zonder omzien weglopen om de koortsgeest te verschalken en het spoor bijster te maken zodat hij niet kan terugkomen. Wie de "vodden" daarna losmaakt, trekt de koorts aan en daarom worden de kinderen door de moeders daartegen gewaarschuwd.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977), nr. 10.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 13-12-2009; (4) Kerken en Kapellen - Parochie Rapertingen (2010), pp. 219-230.; (5) Het Belang van Limburg, 04-09-1992, p. 12.

Fiche

Adres: 
Voddenkapel
Luikersteenweg, naast nr. 245
Hasselt
Kadastraal nummer: 
4-E-557-D
Capakey: 
71324E0557/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Steenaertskapel (1763), kapelleke van Patsj, kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts, Voddekapelleke
Naam van het gebouw nu: 
Voddenkapel
Periode of stijl: 
1777 / begin 20ste eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1763: Willem Steenaerts

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- familie Stiels

- Stad Hasselt

Vorige functie(s): 

devotiekapel

Huidige functie: 

devotiekapel

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Z.g. " Voddekapelletje", O.-L.-Vrouwekapel, gelegen aan een smal beekje. Rechthoekige plattegrond met driezijdige absis; zadeldak (kunstleien). Huidig uitzicht uit begin XX doch oudere kern (XVII?). Gecementeerd bakstenen gebouw; onder de cementlaag mergelstenen hoekbanden, zichtbaar in de koorsluiting. In de voorgevel, houten kozijn met gesmeed ijzeren diefijzers, gekoppeld aan de rechthoekige houten deuromlijsting. In de geveltop, vierkant kozijntje. (3)

Beschrijving interieur: 

1976 - tongewelf; gestoffeerde madonna (3)

Algemeen: 

- betreedbare kapel

- perceelgrootte: 20 m2

- rechts van pand Luikersteenweg 245

Referenties

Op de Luikersteenweg staat rechts van de weg een nederige kleine bakstenen kapel, in de volksmond...
Nr. 101 Datum : 1777 Beschrijving: De kapel heeft een rechthoekig grondplan met een tweehoekige uitbouw...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Rapertingen (2010)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Jozef Rapertingen (2010)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Voddekapelleke ingewijd (1992)
Titel: 

Voddekapelleke ingewijd (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/09/1992
Pagina('s): 
12
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982
Wandelen in Sint-Martinus (2007)
Titel: 

Wandelen in Sint-Martinus (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Proefschrift Volkscultuur - Kapel O.L.V. ter Koorts of de "Voddekapel" te Hasselt (2007)
Titel: 

Proefschrift Volkscultuur - Kapel O.L.V. ter Koorts of de "Voddekapel" te Hasselt (2007)

Ondertitel: 
Opleiding "Toeristische Gids Limburg" - Finaliteit - Schooljaar 2007-2008
Jaar van uitgave: 
2007
Cover: 
Koorts afbinden: een Hasseltse stadslegende uit 1900? (2019)
Titel: 

Koorts afbinden: een Hasseltse stadslegende uit 1900? (2019)

Jaar van uitgave: 
2019
Naam tijdschrift: 
Heemkunde Limburg
Pagina's: 
10
Downloads

Proefschrift Volkscultuur - Kapel O.L.V. ter Koorts of de "Voddekapel" te Hasselt (2007)

PDF icon Download (3.44 MB)

Koorts afbinden: een Hasseltse stadslegende uit 1900? (2019)

PDF icon Download (899.17 KB)

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...