You are here

Ziekenzorg CM Godsheide

Description

Een vereniging voor zieken en gezonden die het voor elkaar opnemen

Ziekenzorg CM Godsheide werd opgericht in 1983, op de Nationale Ziekendag (nu Dag van de chronisch zieke mensen genoemd). Als onderdeel van de Christelijke Mutualiteiten is de vereniging christelijk geïnspireerd. Oprichter en grote bezieler was wijlen Fons Emonds, zelf personeelslid van CM. Dankzij zijn geestdrift groeide Ziekenzorg CM Godsheide uit tot een bloeiende vereniging met gemotiveerde vrijwilligers. Samen met Alice Ramaekers en Henry Bollen vormden zij de pioniers van de vereniging. In 2013 bestaat de vereniging uit 67 leden.

Bedoeling is om onze langdurig en chronisch zieke mensen, hoogbejaarden en mensen met beperkingen zo lang mogelijk actief te houden en te betrekken bij de parochiegemeenschap, ongeacht waar ze zich bevinden of wat hun sociale of gezondheidstoestand is. Daartoe organiseert de vereniging enerzijds huisbezoeken en anderzijds verschillende activiteiten.

Voor de huisbezoeken staan zestien kernleden in, allemaal mensen uit de parochie. Zij informeren de leden over de activiteiten en nieuwigheden of wijzigingen binnen de gezondheidssector of verwijzen hen verder door naar de betrokken diensten. Bij die bezoeken besteden de kernleden ook aandacht aan de zorgdragende partner en zijn of haar inzet. Voor de aan huis gebonden zieken en mensen in de rust- en verzorgingstehuizen is regelmatig bezoek noodzakelijk, om hen bij de gemeenschap te blijven betrekken.

Daarnaast organiseren de kernleden activiteiten op maat en ritme van onze leden. Dat kunnen ontmoetingen zijn, bedevaarten, uitstappen, vormings- en infobijeenkomsten en belangenbehartiging. Tot voor kort waren er ook regelmatig crea- en bezigheidsnamiddagen.

Speciale aandacht gaat jaarlijks uit naar de kerstviering en paasviering met ziekenzalving en misviering. Op de dag van de chronisch zieke mensen gaat de aandacht uit naar het thema van die dag, ook in de misviering op zondag. De activiteiten worden hierop afgestemd, bijvoorbeeld samenzang, muzikale uitvoeringen of toneelvoorstellingen. De aan huis gebonden zieken worden die dag verwend met een ontbijtkorfje en mensen in de rust- en verzorgingstehuizen krijgen een bloem.

De kernleden zorgen, naast de eerder genoemde taken, ook voor de organisatie van de samenkomsten. Zij nemen dus een groot stuk van de taken op zich.

Daarnaast kan de vereniging rekenen op enkele losse medewerkers voor het zware werk of vervoerdiensten, altijd met de glimlach. Ook andere Godsheidenaren zetten zich mee in voor ziekenzorg, bijvoorbeeld in vieringen. Kinderen uit de Vrije Basisschool werken in klasverband rond het thema ziek zijn en zorgen voor een zorgzame buurt. Kandidaat-vormelingen hebben een opdracht en helpen mee bij de samenkomsten.

Sinds 1983 heeft Ziekenzorg CM Godsheide al enkele jubilea mogen vieren. In 2013 bestaat de vereniging 30 jaar. Zorg voor en een respectvolle benadering van de medemens staan centraal bij de vereniging. Zij willen een luisterend oor, een steun zijn, een helpende hand, iemand die een eindje wil meegaan op de soms moeilijke weg die de zieke en zijn of haar familie moet afleggen.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 114-116.

Fiche

Name: 
Ziekenzorg CM Godsheide
Datum van oprichting: 
1983
Datum van ontbinding: 

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...