You are here

Description

Bokrack behoorde toe aan de graven van Loon. Arnold IV verkocht het in 1252 aan de abdij van Herkenrode, die het tot 22 april 1797 in eigendom had. Op die dag werd het kloostergoed door de Republiek aangeslagen, zonder dat de zware rente of hypotheek die de familie Squaden erop had, werd erkend. Als domeingoed (of 'zwartgoed') werd het aan Rittwegen verkocht. Van deze ging het over naar zijn schoonzoon, graaf Coghen uit Brussel, minister van Financiën, die werd opgevolgd door zijn zoon Coghen-Grisard.

In 1891 kocht Edgard Maris-Van Hese de eigendom. Hij liet de herenwoning tot een kasteel ombouwen en richtte niet ver van de pachthoeve, waarop de familie Bellefroid eeuwenlang woonde, een houtvezelfabriek op. (De Vlaamse schrijfster Rose Gronon, pseudoniem van Marthe Bellefroid, 1901-1979, stamde van deze familie Bellefroid af.) Later verkocht hij Bokrijk met verlies aan graaf de Meeus-Potesta, die er tijdens de eerste wereldoorlog hoogbejaard overleed. Vervolgens kwam het in handen van een consortium van kooplieden, die de prachtige bomen verkochten en op 1 oktober 1918 door bemiddeling van notaris Schoofs ook een vijftigtal percelen akkerland van de hand deden. Die landbouwgrond besloeg 34 ha, 41 a en 25 ca en lag op de zgn. 'Genker Heide' en 'Craenenvennen' langs de steenweg Hasselt-Genk. De gebouwen van Bokrijk beslaan, samen met het binnenhof, 1 bunder; de akkers, de weilanden, de vijvers, de bossen en de heide hebben een oppervlakte van 619 bunder en 3 roeden.

De plaatsnaam Bockrack komen wij in verschillende vormen tegen. In de charters van de 13de eeuw staat Kuksenrake en Buscuracke; in de Jaer-Ghedingen, blz. 2, en in het vonnis van de Eedele Liensale van Curingen van 11 mei 1484, over het eerste proces inzake de heide, komt de versie Bockrack voor, naast Beverrack; in de 17de en de 18de eeuw staat in de archieven van Herkenrode: Bouckrack, Boeckrack en Boekrack. Onder de Republiek vindt men Beaukerak, Boukerak en Baukerick. Mantelius heeft het over Brouckeryck, Guillaume de Corswarem over Boekryk; de beëdigde landmeter Petrus Van Paeschen en archivaris Hubert Van Neuss schrijven Bockrack.

Langs Bockrack liggen de Elsracken, terwijl Grootrack een eikenbos was te Tuilt, in de nabijheid van de abdij van Herkenrode.

Behalve deze onroerende goederen en een half dozijn huizen in de stad bezat Herkenrode in de buitenwijken van Hasselt 45 bunder, 18 grote en 13 kleine roeden grond, waaronder Ter Poorten, dat ruim 25 bunder besloeg. Het Refugiehuis met het aloude Bouchautenhof, tussen de Maastrichterstraat, de Persoonstraat en de Meldertstraat, behoorde eveneens aan de abdij toe.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 125, noot 10.

Multimedia

Referenties

Bokrijklaan 8, Genk Zogenaamd "Kasteel van Bokrijk", kasteel in neorenaissancestijl, gebouwd in 1898,...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...