You are here

Coninck David (Koning Albertstraat)

Description

In de 16de eeuw behoorde dit huis toe aan Michiel van Hilst. Later kwam het in het bezit van zijn zoon Jan, die de twee vorige huizen (nvdr: = Het Ysere Cruys en De Bruyne Visch) in eigendom had. Goert Coex-Joris verbouwde het in 1646. Dat jaartal staat in een eiken zolderbalk gegrift. In 1632 brak hier de vreselijke pest uit, waarschijnlijk veroorzaakt door de stinkende uitwasemingen van de sauwe of wenterbeke. De bewoners verlieten tijdelijk het huis en de stad; gedurende vijf dagen namen zij hun intrek in het Karthuizerklooster te Zelem en vervolgens verbleven zij nog 69 dagen bij hun broer te Kuringen, waar hun dienstmeid bezweek.

Coninck David was in 1736 in het bezit van Balthasar Cox-Sigers, waarna het de eigendom werd van oud-burgemeester Arnold Vossius, die het met een mooie stenen voorgevel versierde. Zijn zoon (nvdr: is fout) Gaspar, echtgenoot van Maria van den Dweye, verhuurde het huis aan burgemeester Jacob Stellingwerff en in januari 1792 aan apotheker Briers. Op 5 mei 1803 verkocht hij het huis publiek, door bemiddeling van notaris Jan de Corswarem, voor 14 000 gulden (16918 F) aan advocaat Lambert Beckers-Depontière van Hasselt, die het huis als erfenis overliet aan zijn twee kinderen Victor en Fulvie Beckers. Fulvie, echtgenote van Frederik Dejaer uit Chênée, kocht op 16 augustus 1861 het part van haar broer en verkocht Koning David op 12 april 1863 voor 14 000 F aan Frans Leën-Vliegen. De nieuwe eigenaar was een handelaar in jenever en likeuren en doopte het huis om tot De Gouden Ring. Zijn zoon Eugeen Leën-Velghe bracht er daarna de Sint-Quintinusdrukkerij in onder.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 137.

* "Van 1736 tot 1803 heette Coninck David in de wandeling het Huys Vossius. Dit blijkt uit een 18de-eeuws handschrift. Daarin wordt gesproken over de opstootjes die in 1768 uitbraken, tijdens het dure verblijf van advocaat Hansen te Wetzlar in verband met het langdurige proces over het bezit van de heide tussen Hasselt en Zonhoven. Gaspar Vossius-Van den Dweye, zoon van Arnold en Elisabeth Demoor, was tussen 1747 en 1783 achtmaal burgemeester. Net als zijn vader bewoonde hij ook dit huis; vandaar de naam Vossiushuis. Een halve eeuw later kreeg de woning aan het noordelijke uiteinde van de Houtmarkt in de volksmond deze naam. Daar verbleef toen juffrouw Vossius, de laatste telg van de Hasseltse tak van deze aanzienlijke familie. In de eerste jaren van onze eeuw woonde apotheker Froidmont in dat huis. (...)" (2)

* 1958: "H. v. Veldeke, de eerste dietsche dichter, zijn leven en zijn werk: 240 bladzijden 8e Uitgave, aan 15 en 12 F. Verkrijgbaar: St-Quintinus-Drukkerij Nieuwstraat, Hasselt." (6)

* In 1962 verhuisde Godfried Leën de drukkerij naar de Zuivelmarkt.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 145, noot 10.; (3) Drukkend Hasselt (2003); (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 09-12-1928, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 19-08-1936, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 06-02-1958, p. 10.

Fiche

Adres: 
Coninck David
Koning Albertstraat (7)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-903-R
Capakey: 
lag op perceel 71022H0903/00R000
Naam van het gebouw vroeger: 
Coninck David (16de eeuw), Huys Vossius / Vossiushuis (1736-1803), De Gouden Ring (1863), Sint-Quintinusdrukkerij
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw:  Michiel van Hilst, later zijn zoon Jan

- 1646: Goert Coex-Joris

- 1736: Balthasar Cox-Sigers

- (?): zilversmid & oud-burgemeester Arnold Vossius (1690-1745) X Hasselt 1714 Anna-Maria-Elisabeth de Moor

- (?): Gaspar Jan II Vossius (°1729) X 1756 Maria van den Dweye (wonende in De Duyve) - vehuurt aan - (?) burgemeester Jacob Stellingwerff & in 1792: aan apotheker Briers & - verkoopt uiteindelijk aan

- 1803: advocaat Jean Lambert Joseph Beckers (Luik 1767-Hasselt 1847) X Anna Catharina Lambertine Depontière (Luik 1768-Hasselt 1861)

- 1861: Fulvie Beckers, dochter voorgaande - verkoopt aan

- 1863: jenever- en likeurhandelaar Frans Leën (°Sint-Huibrechts-Lille 1829) X Hasselt 1855 Maria Josephina Vliegen (Hasselt 1831-1889) [begraven Oud Kerkhof, sectie B, familiegrafkelder nr. 93]

- (?): drukker Eugeen Leën (Hasselt 1862-1932), zoon voorgaande, X Brussel 1890 Amalia Velge (Sint-Martens-Lennik 1872-Hasselt 1952) [begraven Oud Kerkhof, sectie B, familiegrafkelder nr. 93]

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- gezin drukker Eugeen Leën-Velghe

- 1935: drukker Godfried Leën (Hasselt 1908-2000), zoon voorgaande, X Maria Geukens (Leut 1905-Hasselt 1985)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- De Gouden Ring (jenever- en likeurhandel Leën-Vliegen)

- drukkerij Sint-Quintinus, + vanaf 1946: boek- en papierhandel Leën

Huidige functie: 
Verbouwingen: 

- 1646: door Goert Coex-Joris

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

Drukkend Hasselt (2003)
Titel: 

Drukkend Hasselt (2003)

Ondertitel: 
Drukkers & drukkerijen van 1830 tot 1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...