You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 2010

Description

"VIRGA JESSE. TIJD ONS GEGEVEN"

In de Virga Jesseommegang 2010 wordt de ster gevolgd die de koningen volgden, op zoek naar een betere wereld. Die ster brengt ons bij een jonge moeder en haar pasgeboren kind: Maria en Jezus. Hun leven, droom en passie worden gevolgd doorheen de ommegang: de uitdagende boodschap van de Engel, het jawoord van Maria, het opgroeiende kind dat zijn eigen wegen zoekt, het grote vertrouwen van de moeder in haar Zoon: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.' Zijn droom voor mens en wereld, hoe hij tot ster verheven wordt en verguisd wordt, hoe zijn passie verder leeft: Hij leeft.

Een ster aan het firmament wijst de weg. "Doe maar wat Hij u zeggen zal". In het volste vertrouwen wijst Maria ons de weg naar de liefdesboodschap van haar Zoon. Virga Jesse, ster aan ons gegeven, ster om te volgen.

GROEP 1: WELKOM BIJ DE VIRGA JESSE

Hasselt viert voor de 45e keer het ‘zevende jaar'. Het is telkens weer een periode waarin we tijd maken voor vele dingen waar geen tijd voor was en waarin we samen feestvieren. In de ommegang wordt het levensverhaal van Onze Lieve Vrouw Virga Jesse gevolgd. Zij is de ster die ons de weg wijst naar haar Zoon Jezus en naar Zijn boodschap voor een nieuwe wereld.

GROEP 2: MARIA ZEGT JA AAN GOD

Leven is kiezen. Soms gaat het over kleine dingen, soms over levensvragen. De keuze waarvoor Maria gesteld wordt, is levensgroot: "Wil jij moeder van Gods Zoon worden?" Haar jawoord getuigt van groot vertrouwen: "Mij geschiede naar uw woord."

GROEP 3: MARIA ZINGT HAAR VREUGDE UIT

De uitverkiezing en het jawoord van Maria zullen de wereld veranderen. Op bezoek bij haar nicht, Elisabeth, ervaren beide vrouwen de kracht die zij krijgen door hun keuze voor God. Maria zingt haar vreugde hierover uit in het Magnificat. 

GROEP 4: MARIA GEEFT JEZUS AAN DE WERELD

Mensen hebben dromen en verwachtingen. Ze hopen op een betere wereld voor henzelf en voor hun kinderen. In Maria's tijd was dat niet anders. Profeten spreken de mensen moed in: "De Messias komt. Hij maakt alles nieuw." De ster leidt de koningen naar een moeder en haar pasgeboren Zoon. Het is buiten alle verwachting: God wordt mens.

GROEP 5: MARIA ZOEKT EN VINDT JEZUS

Ouders hebben dromen over hun kinderen. Kinderen maken eigen keuzes. Ook Jezus gaat zijn eigen weg. Hij blijft in de tempel bij de Schriftgeleerden. Als Maria Hem daar vindt, is Zijn antwoord: "Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn?" Maria bewaart deze woorden in haar hart. Jezus gaat met haar mee naar huis.

GROEP 6: MARIA VERWIJST NAAR JEZUS

Feesten brengen mensen samen in een aangename sfeer. Op de bruiloft in Kana dreigt het feest te mislukken, de wijn is op. Maria merkt dit en spreekt haar Zoon aan. In de volle overtuiging dat Hij het samenzijn een nieuwe impuls kan geven, zegt zij tegen de bediende: "Doe maar wat Hij u zeggen zal." 

GROEP 7: JEZUS WIJST DE WEG

Maria herhaalt haar oproep: "Doe maar wat Hij u zeggen zal". Dan komt Jezus aan het woord. Hij geeft ons zijn boodschap: "Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad." Dit lijkt verrassend eenvoudig totdat wij zelf keuzes moeten maken. Verdelen we de natuurlijke voorraden met liefde voor elkaar? Brengen we vrede waar verdeeldheid heerst? Maken we tijd voor elkaar? Maken we ook tijd voor het woord van Jezus, voor God en voor gebed? Op de vraag "Leer ons bidden" antwoordt Jezus: "Onze Vader ..."

GROEP 8: JEZUS BEJUBELD EN GEKRUISIGD

Jezus wordt als een held in Jeruzalem binnengehaald. De mensen hebben grote verwachtingen: Hij zal de stad bevrijden, Hij zal de nieuwe koning zijn. Maar hun wensen komen niet uit. Van die ontgoocheling wordt gebruik gemaakt om hem als een misdadiger op te pakken en te kruisigen.

GROEP 9: JEZUS LEEFT!

Jezus is gestorven, maar het graf is leeg. Vrouwen en leerlingen ontmoeten Hem: Hij leeft. Jezus leeft. Zijn leerlingen ervaren Zijn aanwezigheid ook in de kracht en het enthousiasme dat ze voelen als zij over Hem en over Zijn liefdesboodschap spreken. Ook vandaag ervaren mensen eenzelfde kracht. Het geeft energie om te zorgen voor de wereld, om te zorgen voor elkaar en om samen de Kerk te vormen in de geest van Jezus.

GROEP 10: DANK AAN DE VIRGA JESSE

Hasselt brengt hulde aan de Virga Jesse. Zij is de ster die de weg wijst naar Jezus en Zijn boodschap van liefde. Zij houdt de hoop op een betere wereld levend. Zij geeft steun en troost aan wie het moeilijk heeft. Hasselt dankt de Virga Jesse voor haar genade en voor het geschenk van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...